کوردستان میدیا

سه شنبه 13 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری: این موفقیت پیروزتان باد

11:56 - 3 اسفند 1398

"مصطفی هجری"، مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت "بایکوت" موفق از سوی مردم کوردستان، به عموم مردم کوردستان تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

ملت آزادیخواه و آگاه کوردستان!

همانگونه که انتظار می‌رفت، با صدای رسا و اراده پولادین جادوی انتخابات نمایشی رژیم را خنثی نمودید.

شما در این مبارزه پیروز گشتید و زهر شکستی دیگر را به رژِیم چشاندید.

این موفقیت پیروزتان باد

سپاس از شجاعت شما