کوردستان میدیا

شنبه 21 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری به مناسبت در گذشت کریس کوچرا پیام تسلیتی منتشر کرد

23:30 - 15 مرداد 1396

کوردستان میدیا: دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت درگذشت کریس کوچرا پیام تسلیتی منتشر کرد.

متن پیام:

یاد کریس کوچرا در دلمان زنده می ماند

نویسنده و روزنامه نویس شهیر، کریس کوچرا چشم از جهان فروبست.


کوچرا، سال‌های زیادی از زندگی خود را در سفر به کوردستان و ماندن در میان مردمان این سرزمین گذراند و طی این سفرها با رهبر پرآوازه کورد، دکتر عبدالرحمان قاسملو، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران آشنا می‌شود. شناختی که تاثیر شگرفی بر دید و شناخت او از ملت کورد، نوشته‌هایش در باب کوردها و شناساندن این ملت و مبارزاتش به غربی‌ها داشته است، آنهم در عصری که کورد در جهان، ناشناخته بود و به حاشیه رانده شده بود.

آشنا شدن کوچرا با دکتر قاسملو، انس و اخت ویژه او با کوردستان و حزب دمکرات را در پی داشت. او علاوه بر چاپ مقالات و نوشته‌هایش در روزنامه‌های معروف اروپا، به ویژه در فرانسه و حضور در ده‌ها سیمینار و نشست با محوریت مسائل کورد و کوردستان، به تالیف و انتشار چندین کتاب در همین رابطه دست زد که خدمت بزرگی در راستای شناخت مسالەی کورد محسوب می‌شود.

با درگذشت کوچرا، ملت کورد و خصوصا حزب دمکرات کوردستان ایران، یارو و یاور وفاداری را از دست داد، اما یاد این مرد کورد دوست و خدماتش به ملت کورد، از یاد هیچ کورد وطن دوستی نخواهد رفت.

به همین مناسبت این ضایعه بزرگ را به خانواده ایشان و به خصوص همسرش ایدیت، که در انجام کارهای او همراه و یاور او بود، تسلیت می‌گویم.

حزب دمکرات کوردستان ایران
دبیرکل
مصطفی هجری