کوردستان میدیا

شنبه 3 آبان 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری: درگذشت کاک طیفور بطحایی همگان را در غم و اندوه فرو برد

14:16 - 21 شهریور 1399

مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت درگذشت کاک "طیفور بطحایی" پیامی منتشر نمود.

متن پیام بدین شرح است:

درگذشت کاک "طیفور بطحایی"، شخصیت مبارز و هنرمند و نویسنده نامی کورد همگان را در غم و اندوه فرو برد. بدین مناسبت مراتب تسلیت خویش را تقدیم خانواده معزز ایشان و دوستان و یاران و بویژه هنرمندان کورد و مردم مبارز سنندج می‌نماییم. یاد و نام ایشان جاویدان

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری

٢١ شهریور ١٣٩٩ شمسی