کوردستان میدیا

شنبه 18 مرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

"مصطفی هجری" در دیداری آخرین وقایع کوردستان و ایران را بررسی نمود

11:42 - 24 آذر 1398

کوردستان میدیا: مسئول اجرایی حزب دمکرات بعد از کنفرانس "آینده ملیت‌های ایران" در پارلمان اتحادیه اروپا، در دیداری با حزب سوسیال دمکرات، آخرین رویدادهای کوردستان و ایران را بررسی نمود.

"مصطفی هجری"، مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران که به منظور شرکت در کنفرانس "آینده ملیت‌های ایران" در پارلمان اروپا به کشور بلژیک سفر نموده است، پنجشنبه ٢١ آذر ماه، بعد از سخنرانی خویش در کنفرانس، با "آندریاس شیدر"، عضو حزب سوسیال دمکرات دیدار نمود.

در این دیدار، "مصطفی هجری" بحث مفصلی نسبت به آخرین رویدادهای کوردستان و ایران را تشریح و مسئله کنونی کورد را نیز بررسی نمود.

در این دیدار بیشتر بر اعتراضات اخیر ایران و همچنین جنایاتی که رژیم اسلامی ایران درحق مردم صورت داده تاکید شد.

در این دیدار عواقب اعتراضات اخیر در ایران و کوردستان مورد بررسی قرار گرفت.

آنچه "آندریاس شیدر" بر آن تاکید داشت، وضعیت داخلی رژیم و همچنین نیروهای دمکراسی‌خواه در ایران بود و همچنین از جانب خود وی چندین پرسش و نظر و عقیده ارائه شد که بعنوان پارلمان اروپا توانایی انجام آن را دارند.

در این دیدار، مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران از پارلمان و مراکز تصمیم گیرنده در اروپا تقاضا کرد که در برابر رژیم ایران جدی باشند، تا این رژیم مجبور به عقب‌نشینی گردد.

"مصطفی هجری" همچنین از آنان درخواست نمود که از مردم و احزاب دمکراسی‌خواه حمایت نمایند.