کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری: درگذشت دکتر "کمال مظهر" ضایعە بزرگی بود برای ملت کورد و بە ویژە حزب دمکرات

13:12 - 27 اسفند 1399

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت در گذشت دکتر "کمال مظهر" مورخ نامی کورد، پیامی تسلیتی را منتشر کردند.

متن پیام این چنین است:

پیام تسلیت بە مناسبت درگذشت زندە یاد دکتر "کمال مظهر"

خبر درگذشت دکتر "کمال مظهر" در روز سەشنبە ٢٦ اسفند ماه ١٣٩٩ خورشیدی، موجب  تاسف و تاثر همە ما شد.

زندە یاد دکتر "کمال مظهر" دانشمند و مورخی نامی بودند کە همە زندگی پر بار خود را وقف تصحیح کردن تحریف‌هایی کرد کە دشمن‌های ملت کورد با هدف برهم‌ زدن تاریخ این ملت نوشتند؛ ایشان همچنین  شخصیتی مهین دوست و مبارز بودند کە در زمنیە تخصصی خود خدمات شایانی بە ملت و سرزمین خود کردند.

دکتر "کمال" دوست نزدیک رهبر شهید دکتر "قاسملو" و حزب دمکرات کوردستان ایران بوده‌ و تا آخر عمر پر بار ایشان نیز این رابطە همچنان پابرجا بود.

در گذشت ایشان، ضایعە بزرگی برای ملت کورد و همچنین حزب دمکرات کوردستان ایران بود؛ یاد و خاطرات ایشان برای همیشە در دل‌هایمان جاودانە خواهد ماند.

بە مناسبت درگذشت دکتر "کمال مظهر" مراتب تسلیت خود را به‌ خانوادە و اقوام و همچنین جامعە آکادمیک و دانشمندان میهن دوست عرض کردە و خود را در غم و اندوەتان شریک می‌دانیم.

عرض ادب و احترام بە جان پاک زندە یاد دکتر "کمال مظهر"

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری

٢٧ اسفند ١٣٩٩

١٧ مارس ٢٠٢١