کوردستان میدیا

شنبه 21 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری: سرکوب شدید و دیکتاتوری، گرایش به جدایی‌طلبی را بیشتر کرده است

17:19 - 26 تیر 1393

کوردستان میدیا: مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، طی مصاحبەای اختصاصی با دویچەوله، ضمن حمایت از استقلال کردستان، اعلام کردە است که سرکوب شدید و دیکتاتوری حکومت‌های مرکزی، گرایش به جدایی‌طلبی را بیشتر کرده است.

دویچه‌وله (رادیو آلمان) در رابطه با مساله استقلال کردستان با مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران مصاحبه‌ای اختصاصی انجام دادە است.

در ابتدای این مصاحبه، هجری در جواب سوال انجام همەپرسی از سوی حکومت اقلیم کردستان، گفت: از نظر حزب دمکرات کردستان ایران کردها و سایر ملل تحت ستم در منطقه حق تعیین سرنوشت خودشان را دارند و این‌که مردم کردستان عراق همه‌پرسی برگزار می‌کنند و نظر خودشان را اعلام می‌کنند ما از این اقدام و خواست آن‌ها حمایت می‌کنیم. حال آن‌ها پس از همه‌پرسی اعلام استقلال خواهند کرد یا نه، مربوط می‌شود به خودشان و ما دخالتی در امور داخلی آن‌ها نداریم.

دبیرکل حزب دمکرات در رابطه با نگرانی ایرانیان نسبت به مساله استقلال کردستان عراق و سرمشق شدن این بخش کردستان برای کردستان ایران، گفت:به نظر من هر اقدامی که از سوی ملیت‌های تحت ستم منطقەی خاورمیانه برای رسیدن به دمکراسی و حق تعیین سرنوشت انجام شود، رژیم ایران را نگران می‌کند، چون این رژیم هیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ندارد؛ مساله استقلال کردستان نیز رژیم ایران دچار نگرانی و وحشت کردە است و برای جلوگیری از این مهم از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.

هجری همچنین در ادامه افزود: نگرانی رژیم ایران از این سرچشمه می‌گیرد که کردهای کردستان ایران که هم از نظر جمعیت از کردهای اقلیم کردستان عراق و هم از نظر مساحت از این اقلیم بیشتر هستند، از استقلال کردستان عراق به عنوان سرمشق و الگو استفاده کرده و این اقدام باعث تحریک آن‌ها شده و همچنین در تلاش ایجاد چنین موقیتی باشند. البته استقلال کردستان تاثیراتی بروی دیگر بخش‌های کردستان و حتی ملیت‌های بلوچ، عرب و آذری ساکن ایران خواهد گذاشت.
هجری تاکید می‌کند: کردهای ایران خواهان جدایی نیستند، اما سرکوب شدید و دیکتاتوری گرایش به جدایی‌طلبی را بیشتر کرده است.

متن کامل مصاحبه دویچەوله با دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران