کوردستان میدیا

چهارشنبه 8 تیر 1401
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری طی پیامی روز ٨ مارس را گرامی داشتند

10:51 - 17 اسفند 1400

"مصطفی هجری"، مسئول اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران طی پیامی مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن را تبریک گفتند.

متن پیام این چنین است:

روز ٨ مارس یادآور وضعیت آن زنانی است کە در کشورهای مترقی در سایە مبارزە و فداکاری زنان و مردان برابری‌خواە بە حقوق خود رسیدند، از سوی دیگر این روز یادآور وضعیت زنانی است کە در کشورهای همچون ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و افغانستان کە همچون برده‌ بدانها نگریستە می‌شود.

این روز را بە همە زنان جهان و بە ویژە زنان فعال و مبارز برابری‌خواە کوردستان ایران تبریک عرض می‌نمایم.

تلاش کنیم زنان آزاد باشند تا جامعەای خوشبخت داشتە باشیم.

مسئول اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری

١٧ اسفند ١٤٠٠ خورشیدی (٨ مارس ٢٠٢٢ میلادی)