کوردستان میدیا

سه شنبه 17 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نروژ/ برگزاری یک سمینار برای سخنرانی دبیرکل حزب دمکرات

17:08 - 6 خرداد 1393

کوردستان میدیا: طی یک سمینار که برای تشکیلات حزب دمکرات در نروژ تدارک دیدە شدە بود، مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران در رابطه با وضعیت کنونی خاورمیانه، ایران و بەویژە کردستان و همچنین در رابطه با وضعیت حزب دمکرات و کنگرە ملیت‌های ایران فدرال سخنانی ایراد نمود.

به گزارش وب‌سایت کردستان میدیا، روز شنبه سوم خردادماه کمیتەی نروژ حزب دمکرات کردستان ایران، یک سمینار برای مصطفی ‌هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران تدارک دیدە و این سمینار با حضور اعضای حزب در نروژ برگزار گردید.

این سمینار با سرود ملی ای رقیب و یک دقیقە سکوت به احترام شهدای راه آزادی کردستان آغاز گردید.

در بخش نخست این سمینار، مریم علی‌پور، مسئول کمیتەی نروژ حزب دمکرات در رابطه با تاریخچەی حزب دمکرات و مشکلات و موانع پیش‌روی حزب دمکرات سخنانی ارائه داد.

سپس، مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران در رابطه با وضعیت کنونی کردستان و ایران و همچنین وضعیت اقتصادی حاکم سخنانی ارائه نمود.

بخشی دیگر از سخنان دبیرکل حزب دمکرات به کنگرە ملیت‌های ایران فدرال و وضعیت منطقەی خاورمیانه اختصاص یافتە بود.

هجری در سخنان خود همچنین به کنگرە ملی کُرد و همچنین وضعیت حزب دمکرات کردستان ایران نیز اشارە کرد.

بخش پایانی این سمینار به نقطە نظرات حاضرین اختصاص یافتە بود.