کوردستان میدیا

یکشنبه 4 اسفند 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نشست مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران برگزار شد

17:47 - 18 مهر 1398

کوردستان میدیا: نشست عالی هیئت‌های مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران برگزار شد.

روز سه‌شنبه شانزدهم مهرماه، نشست هیئت‌های عالی مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران با شرکت مسئولان یکم هر چهار حزب مذکور، به سرپرستی "عبدالله مهتدی"، دبیرکل حزب کومله کوردستان ایران برگزار شد.

در این نشست، درباره چندین مبحث و محور مهم سیاسی و مرتبط به منطقه و بوِیژه ایران گفتوگو شد و ضمن تبادل نظر، حضار مواضع و نظرات خود را با همدیگر به اشتراک گذاشتند.

محور اصلی این نشست، آخرین وقایع منطقه و ایران بود که با دقت، درباره آن مشورت و تبادل نظر صورت گرفت، توسعه کارهای مرکز همکاری و پروژه‌های مشترک، بخش دیگری از محتوای این نشست بود.

 در این بخش نیز حضار تبادل نظر کردند و تصمیم گرفتند که به این بخش اهمیت بیشتری داده و پیشنهاد برای کارهای آینده با دقت مورد توجه قرار گیرد.

بعد از بررسی مباحث و درک مسائل مشترک، این نشست به اتمام رسید.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

١٦ مهر ١٣٩٨ خورشیدی