کوردستان میدیا

شنبه 4 بهمن 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هیئتی از حزب دمکرات در مراسم روز ملی کشور رومانی شرکت نمود

17:31 - 18 آذر 1398

کوردستان میدیا: هیئتی از روابط عمومی حزب دمکرات کوردستان ایران درمراسم روز ملی کشور رومانی در اربیل شرکت نمود.

روز یکشنبه، ١٧ آذر ماه ١٣٩٨ خورشیدی، با دعوت رسمی کنسولخانه کشور رومانی در اربیل، هیئتی از روابط عمومی حزب دمکرات کوردستان ایران به سرپرستی "محمدنظیف قادری"، جانشین دوم مسئول اجرایی حزب دمکرات، در مراسم روز ملی کشور رومانی در اربیل شرکت نمود و بدین مناسبت، مراتب تبریک حزب دمکرات کوردستان ایران را تقدیم "هوریا میهایل" سرکنسول این کشور کرد.

هیئت روابط عمومی حزب دمکرات در این مراسم با چندین شخصیت سیاسی و دیپلوماتکار و سرکنسول کشورهای خارجی در اربیل دیدار نموده و تبادل نظر کردند.