کوردستان میدیا

شنبه 5 مهر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پخش شیرینی در میدان اقبال سنندج به مناسبت دوم بهمن ماه

17:56 - 2 بهمن 1398

جوانان مبارز شهر سنندج، به مناسبت دوم بهمن، سالروز تاسیس جمهوری کوردستان با پخش شیرینی میان شهروندان این مناسبت پرشکوه را جشن گرفتند.

جوانان مبارز و انقلابی کردستان در شهر سنندج، در میدان اقبال به مناسبت ٧٤مین سالروز تاسیس جمهوری کوردستان، با پخش پرچم کوردستان، تراکت و پوستر ویژه دوم بهمن ماه، این روز را گرامی داشتند.

این اقدام جوانان شجاع شهر سنندج از سوی شهروندان مورد استقبال گرم قرار گرفت.

این فعالیت‌ها به مناسبت دوم بهمن ماه انجام شده‌ و این در حالیست که نیروهای سرکوبگر رژیم ایران در میدان اقبال مستقر شده ‌بودند وبا نیروهای امنیتی ملیتاریزه شده ‌بود.

فعالیت‌های تبلیغاتی به صورت گسترده از سوی اعضا و هواداران حزب دموکرات به مناسبت دوم بهمن  در شهر و روستا های کوردستان صورت گرفته و این روز را تبریک گفتند.