کوردستان میدیا

جمعه 14 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام تبریک "مصطفی هجری" بە مناسبت انتخاب آقای "جو بایدن" بە عنوان رئیس جمهور آمریکا

21:58 - 20 آبان 1399

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران در پیامی خطاب به "جو بایدن" برای انتخاب وی توسط مردم ایالات متحده آمریکا برای تصدی پست ریاست جمهوری این کشور این موفقیت را بە وی تبریک گفتند.

متن پیام بدین شرح است:

جناب آقای جوزف بایدن

رئیس جمهور منتخب ایالات متحدە آمریکا

از سوی حزب دمکرات کوردستان ایران  موفقیت شما را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تعیین جنابعالی بە عنوان ٤۶مین رئیس جمهور این کشور تبریک می‌گویم.

سال‌های مدیدی است حقوق  ملت‌های تحت ستم ایران و یکی از آنها ملت کورد در این کشور از سوی حکومت‌های مرکزی، خاصتا رژیم جمهوری اسلامی ایران پایمال می‌شود و خواست‌های دمکرتیک آنها با توسل بە اعدام و کشتار سرکوب می‌شود.

امیدواریم باتوجە بە تاکیدهای وافری کە نمودەاید، در طول ریاست جمهوری خود  برای بنیان نهادن، دمکراسی، حقوق بشر و عدالت و همچنین ریشەکن کردن تروریسم جمهوری اسلامی و تروریسم در سایر کشورهای خاورمیانه حمایت و پشتیبانی لازم را بنمایید.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

۲۰ آبانماه ۱۳۹۹ خورشیدی
۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی