کوردستان میدیا

پنجشنبه 8 آبان 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات بە مناسبت عید سعید قربان

17:16 - 9 مرداد 1399

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسب عید سعید قربان پیامی منتشر نمود.

متن پیام به شرح ذیل است:

بە مناسب عید سعید قربان؛ این عید را بە همه مسلمانان در کوردستان ایران و علی‌الخصوص خانوادەهای ارجمند شهدا و زندانیان سیاسی تبریک می‌گویم.

هم میهنان گرامی،

اگر چە در روزهای عید ویروس کرونا، نبود درآمد و بیکاری، غیر مسئول بودن رژیم اسلامی ایران در مقابل مردم ایران به طور کلی و بە ویژه مردم کوردستان از یک سو و خشونت‌ آمیزتربودن فضای امنینی بر مردم مبارز و فعالان سیاسی و مدنی زندگی آرام و عید و شادی را از مردم گرفتە است؛ اما در همان حال آگاهی مردم و تاکید آنها بر خواست‌های مشروع خود نشانه تسلیم‌ناپذیری آنان در برابر همە دشواری‌ها می‌باشد و امیدبخش روزهای روشنایی در آیندە است.

عیدتان مبارک و به امید تحقق آرزوهایتان

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری

٩ مردادماه ١٣٩٩ خورشیدی