کوردستان میدیا

شنبه 4 بهمن 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات خطاب به عموم مردم کوردستان

19:09 - 25 اردیبهشت 1399

مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران خطاب به اعضا  و  هواداران حزب دمكرات و مردم کوردستان پیامی منتشر نمود.

متن پیام بدین شکل است:

پیام "مصطفی هجری"، مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران

خطاب به اعضا، هواداران و عموم مردم کوردستان

همانگونه که مستحضر می‌باشید طی روزهای گذشتە در شبکه‌های اجتماعی در داخل و خارج کوردستان، اطلاعات و تفاسیری در خصوص موضوعی درون حزبی منتشر شده است. جهت اطلاع تشکیلات حزب دمکرات در داخل و خارج و آحاد مردم کوردستان، به‌ چند نكته‌ اساسی اشاره‌ میكنیم:

نخست: به همه اعضا، هواداران و دوستداران حزب دمکرات اطمینان می‌دهیم که بر سیاق مبارزات جنبش ملی-دمکراتیک کوردستان ایران و بنابه‌ احساس مسئولیت مشترک، بر اتحاد صفوف حزب دمکرات تأکید می‌کنیم.

دوم: سالیان مدیدی است که بعنوان پرنسیپی دمکراتیک و سازمانی، رای و نظر متفاوت ضمن تعهد به اصول کار سازمانی، یکی از سرمایه‌های عظیم حزب دمکرات می‌باشد، لذا نظرات و عقاید متفاوت در حزب خویش را ارنج نهاده و همه اشخاصی که با درنظر گرفتن پرنسیپ‌های دمکراتیک، نظرات خود را از راه‌های سازمانی مطرح می‌نمایند، متعهد و  غمخوار حزب و مبارزاتمان بوده و به نظر متفاوت آنان احترام گذاشته و آن را ارج می‌نهیم.

سوم: از همه ارگان‎‎‌ها و سازمان‌های حزب دمکرات تقاضا داریم که ، مطالب و تبلیغات منفی علیه وحدت تشکیلاتی حزب دمکرات که باعث نگرانی اعضا، هواداران و هر کورد میهن‌پرستی شده را با آگاهی و هوشیاری کامل رصد نمایند.

چهارم: در حزب دمکرات کانال تشکیلاتی و مکانیزم مشخص برای ارائه پرسش، انتقاد و پیشنهادات وجود دارد. لذا بعنوان اصول کار سازمانی پایبندی به این نکته، اعضای حزب دمکرات را موظف به تعهد به چهارچوب کار تشکیلاتی  و دیسیپلین حزبی می‌نماید و در رسانه‌های جمعی، از سخنان و گفته‌های ناسالم که به اتحاد تشکیلاتی حزب ضربه می‌زند، امتناع بورزید.

در پایان، به همه اعضا، هواداران و دوستان حزب اطمینان می‌بخشیم که با در نظر گرفتن وظیفه سنگینی که بر دوشمان است، بر اتحاد و وحدت تشكیلاتی مبتنی بر اصول و رعایت قوانین مصوب حزب و استحکام بیشتر صفوف مبارزاتی علیه رژیم جمهوری اسلامی گام برمی‌داریم.

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری

٢٥ اردیبهشت ١٣٩٩