کوردستان میدیا

شنبه 4 بهمن 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام مصطفی هجری، مسئول اجرایی حزب دمکرات، خطاب به اعضای کورد سپاه

11:28 - 28 فروردین 1398

کوردستان میدیا: مسئول اجرائی حزب دمکرات کوردستان ایران خطاب به اعضای کورد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، پیامی منتشر کرد.

متن کامل پیام مصطفی هجری، مسئول اجرائی حزب دمکرات کوردستان ایران، خطاب به اعضای کورد سپاه پاسدارانبدین شرح است:

هم‌میهنان عزیز

همانگونه که مطلع هستید، ایالات متحده آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان سازمانی تروریستی شناخته است و از این پس به مانند یک سازمان تروریستی با آن تعامل خواهد. شاید این تصمیم در ابتدا تنها از سوی خود این کشور اجرا شود اما بنابر جایگاه آمریکا در سیاست بین‌المللی و اقتصاد جهانی، بی‌شک اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری نیز به آن خواهند پیوست و در راستای همکاری با ایالات متحده، ممکن است بخش‌های اصلی سپاه را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دهند.

اینکه در این مقطع زمانی، مردم کوردستان را خطاب قرار می‌دهم بدین خاطر است که بتوانیم باهمراهی هم  کاسنای از مردم کورد را که به هر طریقی، به سازمان‌های سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی بویژه سپاه پاسداران، پیوستەاند، از ادامه و استمرار این همکاری‌ها برحذر داریم و این مسالە نیز، از احساس تعهد حزب دمکرات کوردستان ایران نسبت به تمام شهروندان کوردستان نشات می‌گیرد. ما کوردها، در جهان و بویژه در خاورمیانه به مانند نیرویی آزادیخواه و ضدتروریسم شناخته شده‌ایم، به همین خاطر اعضای کورد سپاه پاسداران می‌توانند تاثیری منفی بر این وجهه و سیمای ملی داشته باشد.

از سوی دیگر، سیاست‌ها و رفتار جمهوری اسلامی، این رژیم را به تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهان بدل کرده است و آینده‌ای تایک را، چه در نزد مردم ایران و چه در جامعه‌ی جهانی، برای خود رقم زده است و به سوی فروپاشی و سقوط گام برمی‌دارد. اما سقوط جمهوری اسلامی سرآغازی‌است بر دادگاهی رهبران رژیم و آنانی که محافظ این رژیم و بویژه عضو سپاه پاسدارن بوده‌اند.

این بدان معناست که باید با سپاه و تمام شاخه‌های‌ آن، همچون داعش و القاعده، تعامل شود و اعضای آن محاکمه شوند و در نهایت، هیچ کجای جهان برای آن‌ها امن نخواهد بود. به همین خاطر در چنین شرایطی آنچە که نصیب اعضای سپاه می‌شود محاکمه در دادگاه‌های ضدترور و جنایت علیه بشریت، و محکومیت بە حبس و زندان، آوارگی و مرگ می‌باشد.

از همین جا و به نام حزب دمکرات کوردستان ایران، خطاب به تمام اعضا و یاری‌دهندگان سازمان‌های سرکوبگر رژیم ایران، بویژه اعضای کورد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، اعلام می‌کنیم که به آغوش ملت و میهن‌شان بازگردند و تا فرصت باقی‌ست، خود را از جنایت‌های بعدی سپاه پاسداران دور نگه دارند.

حزب دمکرات بر مبنای تحکیم و حفاظت از کرامت انسانی ملت کورد و مبارزه برای حقوق ملی این مردمان تاسیس شده است و از این زاویه نیز به مبارزه‌ی خود ادامه می‌دهد. به همین جهت خواهان آن نیست که در آینده هیچکدام از شهروندان کورد، چه در کوردستان و چه در سطح بین‌المللی، به اتهام تروریست بودن بازداشت و یا دچار دادگاه‌های ضدترور شوند.

لازم است آنانی که به هر عذر و بهانه‌ای، عضو سپاه پاسدارن می‌باشند این فراخوان حزب دمکرات را جدی بگیرند چرا که در نهایت کسی نمی‌تواند از تروریست‌ها و عوامل‌شان، دفاع و حمایت کند.

جمهوری اسلامی در طول چهل سال حکومت خود بسیار کوشیده است تا جمعی از کوردهای گمراه را تحت عناوین جاش پاسدار، بسیجی و... در کوردستان سازمان دهد اما اگر این افراد تا دیروز تنها همکار و یاور جمهوری اسلامی شناخته شده بودند از امروز به بعد به عنوان تروریست شناخته می‌شوند و بر همین مبنا نیز با آن‌ها تعامل می‌شود. به همین جهت این آخرین هشدار به این دسته از کوردها می‌باشد.

بار دیگر تکرار می‌کنیم که، ما بجز جمهوری اسلامی ایران هیچ دشمن دیگری نداریم و خواهان آن نیستیم که هیچکدام از شهروندان کورد چه حال و چه در آینده تحت عنوان تروریست با آن‌ها تعامل شود. به همین خاطر خواهان آن هستیم که تمام این افراد تا فرصت باقی‌ست از عضویت در سازمان‌های سرکوبگر رژیم بویژه سپاه پاسداران، انصراف دهند. اگر تا دیروز به هر عذر و بهانه‌ای عضو این سازمان‌ها بوده‌اند از این به بعد، بهانه‌ای نمانده است چرا که اتهام عضویت در سازمان تروریستی تحت هیچ عنوانی قابل دفاع نیست.

مصطفی هجری

٢٧ فروردین‌ماه ٢٧١٩ کوردی

١٦ آوریل ٢٠١٩ میلادی