کوردستان میدیا

جمعه 16 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیشمرگ‌های شار بە جاش‌‌ها هشداری دادند

13:25 - 26 مرداد 1398

کوردستان میدیا: پیشمرگه‌های شار در شهرستان بوکان به جاش‌ها اخطار دادند که دست از وطن فروشی برداشته و بیش از این به همکاری رژیم ادامه ندهند.

جمعه بیست و پنجم مردادماه، پیشمرگه‌های شار در شهرستان "بوکان"، در حالی که رژیم با مستقر کردن مزدوران خود در سراسر شهرستان فضای امنیتی ایجاد کرده بود، ماموریت خود را انجام دادند.

پیشمرگه‌های قهرمان دمکرات در شهرستان بوکان بدون توجه به مستقر شدن عوامل رژیم، فعالیت خود را با موفقیت انجام داده و سالروز ٢٥ مرداد را به مردم وطن پرست بوکان تبریک گفتند.

همزمان پیشمرگه‌های شار در شهرستان بوکان ضمن هشداری دادن به جاش‌ها مزدوران رژیم، به آنان اخطار داده که از وطن فروشی دست بردارند.

همچنین به آنان اخطار دادند که در صورت ادامه دادن به اعمالشان، به سزای خیانت و اعمالشان خواهند رسید.