کوردستان میدیا

چهارشنبه 30 مهر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

چرا قربانی می‌خواهند؟

21:05 - 31 شهریور 1399

کریم پرویزی

فرمان صادر نموده‌اند که فردی را کشته و خون وی را بر خاک بریزند. این فرمان نه تازگی دارد و نه برای اولین بار است، بلکه فرمانی است که بصورت مداوم روزها و ماه‌ها و سالیان مدیدی دوباره و صدباره و هزار باره تکرار شده‌ است. از زمانیکه استعمارگر قدرت را به دست گرفته و ملیت‌های داخل جغرافیای بلازده‌ ایران را بازندگان جنگ می‌دانند که بر سر سفره‌ شام خون  حاكمان آورده‌ شده‌ و آنان را چپاول و غارت نمایند، تهران به پایتخت اعدام و گلولە باران و کوردستان نیز به گوشت قربانی معاملات و جشن‌های اشغالگران مبدل شده است.

کشتن و قتل عام برای سیراب نمودن حاکمان خونخوار است که تنها و تنها با خون سیراب می‌شوند. حاکمان استعمارگر تهران، چه با عمامه و چه با تاج، چه با پوتین و چه با کراوات؛ تنها کوردستان را چون دشمنی می‌نگرند که هر زمان از آن غافل گشته و از آن روی گردانند، به حکومت یورش برده و کاخ پوشالی آنان را به آتش خواهد کشید! بخاطر همین خوف و وحشت عمیق است که بصورت مکرر سرکوب و تیغ ظلم بر کوردستان را محفوظ نگه می‌دارند و هرگاه نیز درصدد به وحشت انداختن باقی ملیت‌های ایران باشد، دوباره به سمت کوردستان دست درازی کرده و بصورت اتفاقی فردی را انتخاب و قربانی می‌کنند تا با زهره‌ترس كردن، مرکزنشینان را به وحشت انداخته و جرأت مخالفت و مبارزه با رژیم را در سر نپرورانند.

این اقدامات و اینگونه نگرش به کوردستان و کورد از سوی تهران، بیش از یک صده است که ادامه داشته و جمهوری ولایت فقیه بسیار تندخوتر و ددمنشانه‌تر از سلفیانش آن را به اجرا درمی‌آورد.

زمانیکه شخصی همچون "حیدر قربانی" را در کوردستان بازداشت و به وی اتهام می‌زنند، دیگر برای آنان اهمیتی ندارد که آیا این اتهامات واقعیت دارد یا نه و حتی اگر اقدامی صورت داده باشد، آیا براساس همان قوانین ضدبشری خودشان، حکم صادره متوازن با اقدام نامبرده بوده یا نه؟ حیدر برای آنان اهمیتی ندارد، بلکه قربانی بودن وی حائز اهمیت است. آنان حیدر را تنها و تنها برای قربانی نمودن می‌خواهند تا مفت‌خوران خود در کوردستان را راضی نگه داشته و  تشنگیشان به‌ خون را رفع نمایند و مردم را نیز با ریختن و مشاهده‌ خون حیدر به وحشت بیندازد.

شاید چند هم‌پیاله ولی فقیه که در پایین سفره حکومت مشغول نوشیدن خون قربانیان هستند، برای رژیمی اشغالگر همچون جمهوری اسلامی استدلال‌های واهی سر هم نمایند که چون کورد از خود دفاع کرده، پس ریختن خون آنان از سوی رژیم امری عادی است، اما هر اندیشه‌ای آزاد و اراده‌ای تسلیم‌ناپذیر دریافته که حیدر و حیدرها، تنها و تنها به اتهام کورد بودن قربانی می‌گردند.