کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ژان ایو لودریان: برنامە هستەای رژیم ایران تهدیدی جدی علیە امنیت اروپا است

11:59 - 25 دی 1400

"ژان ایو لودریان"، وزیر خارجە فرانسە در نشستی خبری مشترک با "جوزپ بورل"، مسئول سیاست خارجە اتحادیە اروپا، تاکید کرده کە برنامه هسته‌ای رژیم ایران برای ما اروپایی‌ها با توجه به نزدیکی جغرافیایی یک تهدید به‌شمار می‌‌آید.

"لودریان" ضمن تهدید خواندن برنامە هستەای رژیم ایران برای اروپا، هشدار داد کە اگر روند مذاکرات "وین" با کندی کنونی ادامه یابد و ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، هیچ چیزی برای مذاکره باقی نمی‌ماند.

وزیر خارجە فرانسە همچنین متاکد شد کە اگر در وین به توافقی درباره برنامه هسته‌ای ایران دست نیابیم وارد بحران می‌شویم. ما در "وین" در برابر دو گزینه بازگشت سریع به برجام یا اشاعه هسته‌ای قرار داریم.

از سویی "آنتونی بلینکن" وزیر خارجه ایالات متحده، پنج‌شنبه هشدار داد که تنها چند هفته برای نجات توافق هسته‌ای با رژیم ایران فرصت باقی مانده و اگر مذاکرات به شکست بیانجامد، "واشینگتن" "گزینه‌های دیگری" را بررسی خواهد کرد.