کوردستان میدیا

پنجشنبه 8 آبان 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کمیته‌ی مرکزی حزب دمکرات طرح پیشنهادی برای تغییر در سیستم کاری و تغییر ساختار حزبی را به تصویب رساند

17:44 - 29 دی 1396

کوردستان میدیا: دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران طی بیانیه‌ای، تصویب طرح پیشنهادی دبیرکل این حزب را از سوی کمیته‌ی مرکزی، به اطلاع عموم مردم رساند.

متن کامل بیانیه:

بیانیه‌ای خطاب به افکار عمومی
شهروندان کوردستان
مبارزین دمکرات


روز پنج‌شنبه، بیست‌وهشتم دی‌ماه ١٣٩٦ شمسی، هجدهم ژانویه ٢٠١٨ میلادی، نشست کمیته‌ی مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران، منتخب کنگره‌ی پانزدهم حزب، با حضور اعضای رهبری در کوردستان برگزار شد.

در ابتدای نشست مذکور، دبیرکل حزب، دستور کار پلنوم را مطرح کرد که عبارت بود از بازنگری و بررسی طرح پیشنهادی در باب ایجاد تغییر و تحول در سیستم کاری و ساختار حزب دمکرات کوردستان ایران.

سپس پیشنهادات هیئت انتخابی، که طی پلنوم قبلی مشخص گردیده بودند، و به موضوع طرح پیشنهادی از سوی دبیرکل حزب می‌پرداخت، مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست کمیته‌ی مرکزی بعد از بحثی مفصل و فشرده در رابطه با مبارزات فعلی و با در نظر گرفتن واقعیت‌های مبارزه و تغییرات ایجاد شده در کوردستان و منطقه و باور به معیارهای دمکراتیک و انقلابی، تغیرات لازم در طرح پیشنهادی را اعمال و با رای موافق تمام حاضرین در پلنوم، آنرا به تصویب رساند.

نشست کمیته‌ی مرکزی علاوه بر تصویب طرح مذکور، این طرح را تقدیم به کنگره‌ی شانزدهم حزب خواهد کرد تا با تصویب آن از سوی کنگره، حزب دمکرات مقطع دیگری از قیام و مبارزه را بر اساس باور به دمکراسی، درک تغییر و تحولات جامعه، ملزومات قیام در عصر حاضر و نیز فعالیت بر اساس تصمیم جمعی، ادامه دهد.

حزب دمکرات کوردستان ایران
دفتر سیاسی

٢٩ دی‌ماه ١٣٩٦
١٩ ژانویە ٢٠١٨