کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

گفتگوی وب‌سایت کردستان میدیا با دبیرکل اتحادیەی زنان دمکرات کردستان ایران پیرامون اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان

19:59 - 11 آبان 1393

کوردستان میدیا: وب‌سایت کردستان میدیا، پیرامون اسیدپاشی به صورت زنان و دختران در اصفهان و واکنش‌های رژیم ایران نسبت به این مسأله، یک گفتگوی ویژە با الهام چایچی، دبیرکل اتحادیەی زنان دمکرات کردستان ایران و عضو علی‌البدل کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران انجام دادە است.

به گزارش وب‌سایت کردستان میدیا، اواسط مهرماه سال جاری، موج اسیدپاشی به دختران و زنان در اصفهان آغاز گردید و با توجه به آمارهای موجود تاکنون بیش از ١٥ قربانی گرفته است.

شهروندان اصفهانی و تهرانی به منظور اعلام نارضایتی خود از این وضعیت اقدام به برگزاری تجمع چندهزار نفری نمودند که با واکنش شدید نیروهای امنیتی رژیم ایران و بازداشت مواجه شدند.

حسین حسین‌زاده، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان اعلام کردە است که بازداشت‌شدگان تجمع شهروندان اصفهانی در مقابل دادگستری رژیم در این شهر، ضد انقلاب بوده‌اند.

وی نیز در ادامەی سخنان خود همانند دیگر مقامات رژیم اسلامی، انگشت اتهام بەسوی رسانەها دراز کرده و اتهامات رسانەهای پوشش‌دهندەی حوادث اسیدپاشی را سنگین‌تر از اسیدپاشان خواندەاند.

حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم ایران و عضو شورای عالی امنیت ملی در حاشیه همایش ملی پدافند غیرعامل اعلام کرد: برخی رسانه‌های زنجیره‌ای، هنوز خبر اسیدپاشی نیامده، سرمقاله‌شان آماده بود. این سم‌پاشی رسانه‌ای، از اسیدپاشی هم خطرناک‌تر است.

حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نسبت به پوشش رسانەای حوادث اسیدپاشی واکنش نشان دادە و پوشش رسانەای این پدیدە را سناریو برای ایجاد بحران در نظام عنوان کرد.

همچنین، آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائيه رژیم اسلامی ایران اعلام کرده بود که رسانه‌ها با گزارش‌های اسیدپاشی‌‌شان به نظام ظلم کردند.

بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل تهدید امام جمعەهای ایران مبنی بر فرارفتن از تذکر لسانی و استفاده از قوەی قهریه برای ارشاد شهروندان و بەویژە زنان، پدیدەی اسیدپاشی را اجرای طرح تصویب‌شدە امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند.

بر اساس اطلاعیەای که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز انتشار یافتە است، ادارەی اطلاعات رژیم اسلامی ایران با احضار و یا تماس تلفنی روزنامه‌نگاران آنها را در صورت پیگیری پروندەی اسیدپاشی‌های اخیر تهدید کرده است.

پس از گذشت کمتر از ٣ هفتە از آغاز موج اسیدپاشی‌های زنجیرەای به زنان در اصفهان که افکار عمومی آن را به طرح امر به معروف و نهی از منکر بسیجیان پیرو ولایت مطلقەی فقیه مرتبط می‌دانند، رژیم ایران واکنش نشان دادە و اسیدپاشی‌های زنجیرەای را اقدام گروه‌های فتنه عنوان کرد.

روز چهارشنبه، هفتم آبان‌ماه سال ١٣٩٣، برخی از رسانەهای وابسته به رژیم ایران از جمله خبرگزاری مهر، تصویر فوتوشاپ‌شدەی شخصی را به اتهام اسید پاشی در اصفهان منتشر کردند که مشخص شد او دکتر علی جلالی، عضو هیئت مدیره سازمان استاندارد ایران، مدیرعامل کمپانی دی ای اس در انگلیس و همچنین نماینده سازمان جهانی آی ار سی ای است.

خبرگزاری‌های وابسته به رژیم اسلامی با انتشار یک تصویر مدعی شدە بودند که تصویر متهم اسیدپاشی‌های اصفهان بازسازی شدە است.


وب‌سایت کوردستان میدیا برای بررسی بیشتر مسئلەی اسیدپاشی بە صورت زنان، با الهام چایچی دبیرکل اتحادیە زنان دمکرات کوردستان ایران مصاحبەای ترتیب دادە است.


11275.jpg
الهام چایچی

متن این گفتگو بدین صورت است:

کوردستان میدیا: مسئولان رژیم ایران می گویند اسیدپاش‌ها بە مثابەی اقدامی فردی توصیف می شوند و ارتباطی بە امر بە معروف و نهی از منکر ندارد، اما مردم تصور می‌کنند این حرکتی از پیش برنامەریزی شدە و زنجیرەای و سیاستی در پس این اقدام وجود دارد نظر شما در این رابطە چیست؟

چایچی: علت اینکە مردم فکر می‌کنند این وقایع بە حکومت ارتباط دارد بە همزمان بودن این واقعە با طرح آمران بە معروف و ناهیان از منکر بر می‌گردد کە در مجلس ایران با ١٥٦ رای تصویب شد.
انصار حزب اللە قبل از تصویب شدن این طرح چندین بار دولت را تهدید کردە بودند کە اگر از آنها حمایت نکنند بە شیوەی انفرادی خود با این نمونەها (بد حجابی) رفتار می‌کنند. در این زمینە مشاور فرهنگی رئیس جمهوری بە دبیر انصار حزب اللە می‌گوید کە زمان دەهەی ٧٠ تمام شدە و اکنون نمی‌توانیم با این شیوە بە مردم برخورد کنیم.
اما از طرفی دیگر نمایندگان مجلس نسبت بە رای دادن دوبارە بە این طرح بدینگونە پشتیبانی می‌کنند کە این نیروها مردم را راهنمایی می‌کنند و با بد حجابی مقابلە می‌کنند بە آنها ظلم می‌شود و باید برای نهادینە کردن فرهنگ اسلامی از آنها حمایت کنیم. سندی دیگر حرف و نظرات چندین شخصیت است کە بە این شک وتردیدها دامن میزند. برای نمونە آیت اللە یوسف طباطبایی امام جمعە شهر اصفهان گفت: مسئلەی حجاب از مرحلەی یادآوری و آگاهی دادن گذر کردە، برای مقابلە با بد حجابی باید چوب تر برداریم و از نیروهای مستحکم بە زور استفادە کنیم. بعد از این گفتگو و مواضع است کە مردم مطمئن می‌شوند کە حکومت با اقدام اسیدپاشی شریک است.
کوردستان میدیا: اکنون ما شاهد تشدید خشونت علیە زنان هستیم علت این امر چیست؟

چایچی: خشونت تعریف جمهوری اسلامی است، جمهوری اسلامی از اوایل انقلاب ١٣٥٧ خورشیدی مانند حکومتی سادە و تازە برای تحمیل خواستهای خود کە یکی از آنها حجاب اجباری بودە از همە شیوەهای خشونت استفادە کردە است. این روزها در ددمنشانه‌ترین نمودها شاهد تکرار شدن این اقدام هستیم؛ همچنانکە امروز گروهی مختص بە صورت زنان بد حجاب اسید می‌پاشند، بە نظر من جمهوری اسلامی امروز مانند سالهای ٥٧ در ضعیف ترین وضعیت خود قرار دارد و برای سرکوب زنان جامعە کە پدیدآورندەی بیشتر حرکات آزادیخواهانە هستند، بە درندانەترین شیوە رفتار می‌کند.اشتباە زنی خانەدار سنگسار است، زنی بد حجاب بە صورتش اسید پاشیدە می‌شود، جرم دختری ١٩ سالە کە در برادر تجاوز از خود دفاع کردە اعدام است! گویا زن بود تاوان است!
گزارشهای جهانی نیز توجیە کنندەی این حقیقت هستند. بر اساس آخرین تحقیات ایران دربارەی نابرابریهای جنسیتی در بین ١٤٢ کشور در رتبه‌ی ١٣٧ قرار دارد.

11279.jpg

کوردستان میدیا: چرا خشونتها بیشتر رو بە خشونت عمومی و اجتماعی گام می‌نهند و در برابر انظارعمومی انجام می گیرند؟

چایچی: چنین می‌پندارند که اگر مردم بترسند و این خشونتها را در انظار عمومی انجام دهند مایەی عبرت و سرمشقی برای مردمان دیگر میشود. برای همین اعدامها در برابر دیدگان مردم انجام میگیرند، کم نیستند این دخترانی را کە با توسل به اجبار و زور سوار ماشین گشت ارشاد می‌کنند و یا در بهترین حالت سد معبر آنها می‌شوند و در برابر دید عموم در معابر با تهدید و لحن بی ادبانە شخصیت آنها را خرد می‌کنند (بە علت پوشش) و یا سنگسار کە با دست مردم در برابر دید عموم انجام می‌گیرد.
کوردستان میدیا: نتیجەی این حرکت و رفتارها چیست و چە اندازە بر امنیت روانی و اجتماعی جامعە و زنان تاثیر می گذارد؟

چایچی: مشخص است کە جمهوری اسلامی با این طرز رفتارها استراتژی مشخص دارد، اما از این موضوع غافل است کە روز بە روز نفرت و بیزاری از این حکومت بیشتر شدە و مردم خشونت بار تربیت شدەاند کە روزی مانند بمبی ساعتی منفجر خواهند شد. چند روز پیش خبر مورد ضرب و شتم قرار گرفتن یک مامور از نیروهای امر بە معروف و نهی از منکر پخش شد، این زنگ خطری است برای حکومت کە شاید از این بە بعد مردم خشونت را با خشونت پاسخگو باشند.

11278.jpg

کوردستان میدیا: این وقایع و برخورد با زنان در شیوە و فرمهای مختلف زمانی روی می‌دهند و پایان می‌یابند، اما بسیاری از کارشناسان تصور می کنند کە این سیاست نتیجە و تاثیرگذاری درازمدت بر روی جامعە خواهد داشت؛ نظر شما چیست؟

چایچی: همچنانکە مشخص است وقایع اخیر بە علت وجود شبکەهای اجتماعی بدین شیوە خبررسانی شد و نظر دنیا را متوجە خود کرد. اگر نە در طول ٣٥ سال زمامداری جمهوری اسلامی ایران مدام شاهد تبعیض و پایمال کردن حقوق زنان بودەایم. اما مطمئنا ستم و ظلم مداوم در جامعە باعث درست شدن جامعەای نا متوازن و بیمار می‌شود کە آبستن وقایع خشونت و درست شدن پدیدەهای مختلف می‌شود.
جامعەی مدنی ایران برای این واقعە موضعگیری داشت در حالیکە قبلا خشونت اجتماعی داشتە اما هیچ اقدامی از سوی جامعه روی نداد، این موضع تا چە اندازە موفق بود؟

چایچی: جامعەی مدنی ایران وظیفە دارد کە در برابر احتمال هرگونە ناهماهنگی و پاسخگو نبودن جریانی از مردم یا حکومت موضع بگیرد. اما متاسفانە در ایران حکومت و قدرت به شیوه مداوم باعث شکایت و نارضایتی مردم بودە است و هیچ اقدامی به شکل جمعی انجام نشده است. بە نظر من تهدید و تجاوز بر روی بدن (اسیدپاشی، تجاوز جنسی، قتل، کتک و ...) از خطرناکترین شیوەهای خشونت محسوب می شود، از بین بردن امید و آرزوهای یک دختر، محروم کردن یەک زن از آیندە، گرفتن حق بدنی زن، اینها بە معنای نابودکردن زندگی یک زن است. برای همین جامعەی مدنی باید موضعی انسانی در برابر این وقایع داشتەباشد.
کوردستان میدیا: تصور می کنید در این زمان جامعەی مدنی ایران و فعالان زنان باید چگونە کار کنند و نقش و کارکرد سازمانهای خارج از ایران باید چگونە باشند؟

چایچی: جامعەی مدنی در داخل ایران متاسفانە از مزیتهای مورد نیاز بهرەمند نیست و کار میدانی هم بسیاری اوقات ممنوع است. اما خوشبختانە شجاعت و مقاومت زنان ایران و فعالان زنان جای ستایش و تقدیر است. در آخرین موارد از مقاومت زنان، می توان بە نسرین ستودە و مهدیە گلرو اشارە کرد کە با وجود اینکە چندین بار زندانی و بازداشت شدەاند دوبارە برای ابراز نارضایتی بە میدان آمدند و بدون هیچ واهمە و ترسی جسورانە خواستهای خود را طلب می‌کردند. گردن ننهادن و تسلیم نشدن زنان در برابر قانون پوشش اجباری کە این حکومت را بە ستوە آوردە است، پس زنان خوب درک کردەاند کە نباید تسلیم شوند و باید همە راهها را تجربە و امتحان کنند. سازمانهای خارج از ایران بە علت آزادی عمل بیشتر باید فعالیت و صدای زنان داخل ایران را بە گوش جهانیان برسانند، کە تا اندازەای موفق بودەاند. برای نمونە در رابطە با آخرین وقایع ایران رئیس کمیتەی امور خارجە مجلس نمایندگان آمریکا اد رویس می گوید: جامعەی بین المللی باید بداند، حکومتی کە در برابر مردم خود بدین گونە خشونت انجام می‌دهد، آیا می تواند بە دنبال انرژی هستەای صلح آمیز باشد؟.

11277.jpg

کوردستان میدیا: بیشتر این خشونتها کە علیە زنان انجام میگیرد بە بهانەی امر بە معروف و نهی از منکر\'\' و حجاب انجام میگیرد نظر شـما در این رابطە چیست؟

چایچی: احمدی نژاد رئیس جمهور سابق می‌گفت: راستی مشکل ما همین یە تار موی زنانە؟ حجاب اجباری بە معنای ایجاد محدودیت برای زندگی زنان و در واقع نصف جامعە است، از طرفی دیگر دین اسلام ستون مرکزی جمهوری اسلامی است و اجرا نکردن تصمیمات و اوامر بە معنای رد این ایدئولوژی و در نهایت این حکومت است. همچنین تحمیل حجاب اجباری نشانەای بود برای همتراز نشان دادن مردم با حکومت اسلامی کە خوشبختانە تا بە امروز موفق نشدەاند. پس مسئلەی حجاب مسئلەی بقا و رفتن برای جمهوری اسلامی است؛ برای همین بە هر شیوەای کە شدە حجاب را بە زنان تحمیل کند.
کوردستان میدیا: قانون اساسی رژیم ایران در این ارتباط چە نقشی داشتە است؟

چایچی: دقیقا مشکل از آنجا شروع می‌شود، قانون اساسی جمهوری اسلامی علیە زنان است و بە طور مشخصی از آن احساس عمیقی از تبعیض به انسان دست می‌دهد. بران نمونە قانون همسرگیری، قانون طلاق، کفالت کودک، چند همسری، سن بلوغ، هم میهنی بودن، ماترک، رئیس جمهوری، طرز پوشاک پوشیدن، سنگسار، دهها و دهها قانون و طرح دیگر کە بە هر نحوی ستم علیە زنان است و بە آن مشروعیت قانونی می‌‌بخشد.