کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هشت عضو سنا: بە رئیسی اجازە ورود بە آمریکا دادە نشود

11:23 - 13 مرداد 1401

هشت عضو جمهوری‌خواه سنای آمریکا طی نامەای بە "بایدن"، خواستار عدم موافقت دولت او با دادن ویزا بە "ابراهیم رئیسی" رئیس جمهور گماشتە رژیم ایران برای ورود بە آمریکا و شرکت در جلسە مجمع عمومی سازمان ملل شدند.

در نامە این هشت سناتور بە رئیس جمهور آمریکا آمدە کە "رئیسی" در اعدام‌های دهه شصت و کارزار رژیم ایران برای کشتن مقام‌های آمریکایی نقش پر‌رنگ داشتە و ورود هیات مقام‌های ایرانی به ایالات‌ متحده را "تهدیدی غیرقابل توجیه" علیه امنیت این کشور خواندند.

سناتورهای امضاکننده این نامه تاکید کردەاند "ابراهیم رئیسی" نه تنها به نقش خود در اعدام‌های دهه شصت مفتخر است، بلکه در سال‌هایی که در سایر مناصب کلیدی دیگر نیز قرار داشته به کشتار، شکنجه و نقض حقوق ایرانیان ادامه داده است.