کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ابزار جدید گوگل برای دور زدن فیلترینگ در ایران فعال شد

19:57 - 12 مهر 1401

خبرها حاکی از آن است، کە شرکت گوگل ابزار جدید خود برای دور زدن فیلترینگ در ایران را فعال کردە است.

پیشتر شرکت گوگل اعلام کردە بود، که در صورت صدور مجوزهای جدید خزانه‌داری آمریکا، ابزارهای خود برای دور زدن فیلترینگ در ایران را بە مردم این کشور ارائه خواهد داد.

گوگل گفتە است، کە ابزار "Outline" بە همە این امکان را می‌دهد کە با اجرای وی پی ان این وبسایت، ایمن‌تر بە اینترنت آزاد و باز دسترسی پیدا کنند.

این وبسایت افزودە است، کە اجرای "Outline" اتصالی ایجاد می‌کند کە مسدود کردن آن دشوارتر است.

با ورود بە صفحەی اصلی گوگل بە زبان فارسی، متنی دربارە نحوە استفادە از "Outline" با هدف ایجاد وی پی ان امن برای کاربران ظاهر می‌شود.

به گفته گوگل، دو شرکت امنیتی این ابزار را ارزیابی کرده‌اند تا مطمئن شوند که فناوری آن پیشرفته و ایمن است.