کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

صدور حکم حبس برای فرزند "محی‌الدین ابراهیمی"

13:31 - 6 خرداد 1402

فخرالدین ابراهیمی فرزند "محی‌الدین ابراهیمی"، زندانی سیاسی اعدام شده، از سوی شعبه ١١٣ دادگاه کیفری دو بهشتی رژیم در ارومیه به حبس محکوم شد.

براساس گزارش "کوردپا"، فخرالدین ابراهیمی فرزند "محی‌الدین ابراهیمی" اهل شهرستان اشنویه، به اتهام "تخریب شیشه درب نگهبانی دادگاه تجدیدنظر" به یک سال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

"فخرالدین ابراهیمی" به حکم دادگاه بدوی اعتراض و پرونده وی جهت بازبینی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شده است.

این شهروند کورد پس از احضار از سوی دادسرای رژیم و مراجعه به شعبه ٩ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رژیم در ارومیه، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در مورخ ١٥ اردیبهشت‌ماه با تودیع قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی بصورت موقت آزاد شده بود.

"فخرالدین ابراهیمی" در مورخ ٢٥ اسفندماه ١٤٠١، یک روز قبل از اعدام پدرش در زندان مرکزی رژیم در ارومیه توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت و سپس با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.