کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

برگزاری کنفرانسی تحت نام "عهدنامه لوزان پس از صد سال" در سوئیس

14:21 - 6 خرداد 1402

هیئتی از حزب دموکرات به سرپرستی کاک "مصطفی هجری"، مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران، در کنفرانسی تحت نام "عهدنامه لوزان پس از صد سال" شرکت نمود.

روز شنبه ٦ خردادماه، با حضور ده‌ها تن از شخصیت‌های برجسته کورد از هر چهار بخش کوردستان، کنفرانسی تحت نام "عهدنامه لوزان پس از صد سال" در شهر لوزان سوئیس آغاز گردید.

این کنفرانس دو روز ادامه خواهد داشت و طی آن جمعی از شخصیت‌های سیاسی و آکادمیک کورد و خارجی سخنرانی خواهند نمود.

هیئتی از حزب دموکرات کوردستان ایران به سرپرستی کاک "مصطفی هجری" در این کنفرانس حضور بهم رسانده است.

شایان ذکر است که طی این کنفرانس، کاک "مصطفی هجری" به همراه "ملا بختیار" و "هوشیار زریباری" در یک بخش ویژه سخنرانی خواهند نمود.