کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

یک عضو حزب دمکرات برای دریافت جایزه "شبانا رحمان" کاندید شد

17:58 - 20 اردیبهشت 1402

"فریبا رشیدی"، عضو حزب دمکرات کوردستان ایران و فعال حقوق زنان، کاندید دریافت جایزەی ''شبانا رحمان'' در کشور نروژ شد.

"فریبا رشیدی" که یکی از زنان قربانی خشونت بوده و هم‌اکنون یک از کاندیداهای این جایزه است، صدای هزاران زن قربانی آداب و رسوم عقب‌مانده و سیستم حاکم بر کشور و یکی از زنان مبارز علیه حجاب اجباری در ایران است.

''شبانا رحمان'' در سال ١٩٧٦ در پاکستان به دنیا آمد و در سال ٢٠٢٢  در شهر اسلوی نروژ درگذشت.

نامبرده یکی از فعالان حقوق بشر بود که علیه نقض حقوق زنان در خاورمیانه بە ویژە در برابر محدودیت‌هایی که جامعه و برخی از خانواده‌ها بر دختران تحمیل کرده و از پیشرفت و آزادی آنان ممانعت بعمل می‌آورد، فعالیت می‌کرد.

جایزه یادبود ''شبانا رحمان'' در ماە اول امسال توسط شرکت ''نیتاوسن'' با مشورت خانواده وی برگزار و در شانزدهم این ماە، به یکی از پنج کاندید کە "فریبا رشیدی" یکی از آنان است، اهدا خواهد شد.