کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سمیناری در ارتباط با مسئله کورد در پارلمان نروژ برگزار شد

11:01 - 30 خرداد 1402

وزیر امور خارجه نروژ سمیناری درخصوص مسئله کورد برای کوردستانیان خارج از کشور در پارلمان این کشور برگزار نمود.

روز دوشنبه ٢٩ خردادماه، بانو "آنیکن هوتیفلد"، وزیر امور خارجه نروژ، سمیناری برای کوردستانیان خارج از کشور در پارلمان این کشور صورت داد.

هیئت روابط کمیته حزب دموکرات در نروژ به سرپرستی "کاوه عبدالی"، مسئول تشکیلات خارج از کشور در این سمینار حضور بهم رسانید.

وزیر خارجه نروژ درخصوص شرایط سیاسی هر چهار بخش کوردستان سخنانی ایراد نمود و به مشکلاتی که بخش‌های مختلف کوردستان با آن روبرو هستند اشاره کرد.

سپس نمایندگان هر کدام از احزاب و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی، سوالات، پیشنهادات و نظرات خود درخصوص مسائل مختلف را ارائه کرده که از سوی وزیر امور خارجه نروژ پاسخ داده شد.

شایان ذکر است که سازمان‌های وابسته به حزب دموکرات از جمله نماینده کمیته خارج از کشور اتحادیه زنان، هیئت کمیته اجرایی اتحادیه زنان در نروژ، نماینده کمیته عمومی انجمن کوردها در نروژ و هیئت کمیته اجرایی انجمن کوردهای اوتسفولد، حضور فعالی در این سمینار داشتند.