کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

برگزاری تظاهراتی در سالروز "جمعه خونین" زاهدان در کشور نروژ

10:24 - 10 مهر 1402

روز شنبه ٨ مهرماه ١٤٠٢، در سالروز کشتار "جمعه خونین" زاهدان توسط نیروهای نظامی رژیم ایران و همچنین در حمایت از ملت بلوچ، تظاهراتی در مقابل پارلمان نروژ در اسلو برگزار شد.
در این تظاهرات پیام چندین حزب و سازمان نروژی، کوردستانی و ایرانی به این مناسبت تقدیم حضار شد.
پیام مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان از سوی "خسرو قادری"، مسئول اداره روابط کوردستانی و ایرانی کمیته حزب دموکرات در نروژ قرائت شد.
شایان ذکر است که شمار قابل توجهی از اعضا و هواداران حزب دموکرات با پرچم کوردستان و لوگوی حزب دموکرات و تصاویر شهدای انقلاب "ژن، ژیان، ئازادی" و شهدای جمعه خونین در این تظاهرات حضور یافته و با اجرای تئاتر و قرائت سرود ملی، از ملت ستمدیده بلوچستان حمایت کردند.