کوردستان میدیا

جمعه 6 اردیبهشت 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اعتصاب سراسری معلمان به دور دوم رسید

12:46 - 17 آبان 1397

کوردستان میدیا: اعتصاب سراسری معلمان در ایران برای بار دوم و طی روزهای بیست و دوم و بیست و سوم آبان ماه برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، با انتشار فراخوانی از معلمان سراسر ایران خواسته که در روزهای سه شنبه و چهارشبه، بیست ودوم و بیست وسوم آبان ماه، دست به اعتصاب سراسری بزنند.

طی این فراخوان که با شعار "در مدارس حاضر می‌شویم اما سر کلاس نمی‌رویم"، منتشر شده آمده است: نهادهای امنیتی و حراست‌ها نیز همچنان بر مدار گذشته خط پرونده‌سازی و سرکوب فعالان را ادامه می‌دهند، بطوری که از تهدید و ارعاب پا را فراتر گذاشته و به فعالان صنفی اتهام اخلاقی و روانی می‌زنند.

در ادامه این فراخوان آمده است: برخی از مجلسیان نیز، آشکارا، نارضایتی و اعتراضات معلمان در قالب تحصن را منکر و برخی دیگر نیز با الفاظ زشت، رکیک و توهین آمیز با معلمان معترض برخورد می‌کنند. در چنین شرایطی است که معلمان براساس حقوق شهروندی و امتیازات قانونی برای تحقق مطالبات خود مجبور به اعتراض و تحصن می‌شوند.

همچنین شورا از آن دسته از فرهنگیان که بنابر هر دلیل در تحصن مهرماه شرکت نکردند درخواست کرده متحدانه به صفوف متحصنین بپیوندند، بر ترس و دو دلی غلبه نمایند و از تهدیدات نهراسند و تاکید کرده‌اند که: قدرت ما در گروِ اتحاد ماست و تمام این کنش ها مطابق با موازین قانون اساسی کشور است.

 شورای هماهنگی خطاب به دانش‌آموزان و والدین هدف از تحصن مجبور نمودن حاکمان به انجام وظایف خود طبق قانون اساسی در قبال دانش‌آموزان و تامین آموزش رایگان، کیفی و عادلانه اعلام کرده اند .

اولین دور اعتصاب سراسری معلمان و فرهنگیان سراسر ایران در روزهای بیست ودوم و بیست وسوم مهر ماه برگزار شد که طی آن بسیاری از معلمان و فعالان فرهنگی بازداشت شدند و برخی از آن ها با پرداخت وثیقه‌های سنگین آزاد شدند.