کوردستان میدیا

پنجشنبه 11 آذر 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

افزایش سوتغذیە کودکان در ایران

11:15 - 3 آذر 1400

برای سنجش سلامتی یک جامعه باید وضعیت تغذیه کودکان زیر ۵ سال را بررسی کرد.

کارشناسان و متخصصین عوامل ایجاد سوتغذیه کودکان را وزن کم درهنگام تولد، عدم استفاده از غذای کمکی و نداشتن تغذیه تکمیلی اعلام کردەاند.

سوتغذیه در سال‌های اولیه زندگی مشکلاتی مانند کندی رشد بدن، کوتاهی قد و عقب‌ماندگی ذهنی در کودکان حتی تا سنین بالاتر را نیز در پی خواهد داشت.

بر اساس آمارهای جهانی بیش از نیمی از مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال بدلیل سوتغذیه بودە است.

در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی در ۳ سال گذشته شمار کودکان زیر ۵ سال که دچار کم وزنی و سوتغذیه شده‌اند بە صورت چشم‌گیری افزایش داشتە بە طوری کە آمارهای رسمی رژیم حداقل ۸ استان کە با ناامنی غذایی درگیرند را نشان می‌دهد.

به گفته کمیته امداد رژیم در سال ۹۹ نزدیک به ۶۰ هزار کودک زیر ۵ سال دچار سوتغذیه شناسایی شده‌اند.

این نهاد رژیم در یک اقدام تبلیغاتی اعلام کرده بود که شماری از کودکان و زنانی که از سوتغذیه رنج می‌برند را تحت پوشش قرار داده است اما مدیرکل دفتر بهبود تغذیه رژیم گفتە است که کمک ۱۰۰ هزار تومانی این نهاد رژیم هیچ کمکی به رفع این مشکل نخواهد کرد.

به گفته کارشناسان اقتصادی در حال حاضر خط فقردر رژیم ایران به ۱۲میلیون تومان رسیده است کە بر اساس آمارها بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقرهستند.

در حال حاضر کودکان ۲ استان "کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان" بە دلیل فقر دچار سوتغذیه شدید می‌باشند.

جمعیت زیر خط فقر در کوردستان بیشتر از میانگین رژیم ایران است کە استان‌های "کرماشان و ایلام" در صدر آن قرار دارند.

بر اساس آمارهای رسمی رژیم حجم از دست رفتن قدرت خرید خانوارها به بالاترین سطح خود در ۳ دهه گذشته رسیده است کە به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی رژیم در دهه ۹۰ سرانه مصرف گوشت قرمز ۵۰ درصد کاهش داشتە است.

به گفته مرکز آمار رژیم ایران نرخ تورم مواد غذایی سه دهک پایین درآمدی در شهریور ماە سال جاری به بالای ۶۰ درصد رسیده است کە این موضوع تاثیر منفی بیشتری بر سوتغذیه کودکان خواهد داشت.

رژیم ایران سلاح گرسنگی و فقر و در سال‌های اخیر با چاشنی کرونا را برای کنترل مردم بە کار گرفتە است و سرمایە مردم را در پیشبرد اهداف تروریستی و اتمی خود خرج می‌کند.