کوردستان میدیا

سه شنبه 7 تیر 1401
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

آمریکا روابط اسرائیل و عربستان سعودی را عادی می‌کند

11:44 - 2 تیر 1401

وبسایت "آکسیوس" بە نقل از منابع آگاە خود گزارشی را منتشر کردە کە طبق آن "کاخ سفید پیش از سفر "جو بایدن" به خاورمیانه در حال تهیه نقشه‌ راهی برای عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی است".

در گزارش "آکسیوس" آمدە کە در نشستی کە هفتە گذشتە کاخ سفید با کارشناسان اتاق‌های فکر در آمریکا انجام دادە بە این نتیجە رسیدند کە قبل از سفر "بایدن" بە اسرائیل و عربستان، نقشە راە عادی‌سازی روابط دو كشور را آمادە و تلاش کنند تا طرفین را برای پذیرش آن مقنع کنند.

در اوایل سال جاری "محمد بن سلمان" ولیعهد عربستان سعودی، گفته بود که کشورش به اسرائیل به عنوان یک دشمن نگاه نمی‌کند بلکه آن را متحدی بالقوه می‌داند و دو کشور برای رسیدن به چنین نقطه‌ای باید برخی اختلاف‌های خود را حل‌ و فصل کنند.

پیشتر نیز اسرائیلی‌ها با عادی‌سازی روابط خود با چند کشور عرب منطقە، گفتە بودند کە امیدوار بە عادی‌سازی روابط خود با عربستان سعودی هستند و از این مسئلە استقبال می‌کنند.