کوردستان میدیا

جمعه 16 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بخشی از جنگل‌های مریوان در یک قدمی نابودی

10:41 - 3 اسفند 1397

کوردستان میدیا: امکان خشکیدن یک جنگل قدیمی در شهرستان مریوان پیش‌بینی می‌شود.

پوشش جنگلی واقع در اطراف روستای "مرانه"ی مریوان، کە یکی از قدیمی‌ترین جنگل‌های منطقە بە شمار می‌آید و بیش از صد سال قدمت تاریخی دارد، بە علت استفادەی نادرست و بی‌توجهی مسئولین مربوطه و اهمیت ندادن مردم، رو بە نابودی‌ است.

طی سال‌های اخیر، بیش از نیمی از این جنگل‌ها بە تصرف مردم منطقە در آمدە است و با فنس بندی و استفادە از سیم خاردار اجازەی دسترسی افراد غیرە بە این جنگل‌ها محدود شدە است.

بر اساس گزارشات رسیده، احتمال خشکیدن و از بین رفتن این جنگل تا چند سال آیندە انتظار می‌رود، کە نگرانی فعالین محیط زیستی و شهروندان مریوانی را بە دنبال داشتە است.

معضل نابودی جنگل‌های کوردستان تنها به این بخش از زاگرس محدود نمی‌شود بلکه در همین رابطه شهریور ماه سال جاری، خبرگزاری دانشجویان ایران، بە نقل از رئیس کل منابع طبیعی کرماشان اعلام کرده بود که درصد خشک شدن جنگل‌های زاگرس در این استان، ٢٠ تا ٧٠ درصد در افزایش یافته است.