کوردستان میدیا

یکشنبه 5 اسفند 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

برداشت‌های غیرقانونی مدیران از بودجه منطقه آزاد تجاری "اروند"

19:25 - 20 تیر 1397

کوردستان میدیا: رانت‌خواری مدیران در بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی رژیم ایران به جایی رسیده که رسانه‌های داخلی رژیم نیز، از آن‌ها سخن می‌گویند.

روز یکشنبه، هفدهم تیرماه، با پخش برنامه اقتصادی "پایش" از شبکه یک رژیم، مدارکی از ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های اضافی مدیران منطقه آزاد تجاری اروند، منتشر شد.

شماری از اسناد منتشر شده نشان‌دهنده آنند که مدیران منطقه آزاد تجاری اروند، هزینه‌های شخصی خود را از بودجه این منطقه پرداخت می‌کنند.

بنابر این اسناد، مشخص شده که مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند در سال ٩٦، بالغ بر ٢٠ میلیون تومان هزینه رفت و برگشت خود از خوزستان به تهران را از این سازمان گرفته ‌است. همچنین یکی از مدیران برای هر وعده غذایی خود و خانواده‌اش، میزان ٦٠٠ هزار تومان از این بودجه را هزینه کرده و از سوی دیگر نیز هزینه هتل، تاکسی و غذای خانواده یکی از مدیران که اقامت کانادا را دارند، از این بودجه تامین شده است.

اعلام آمار هزینه‌های سرسام آور امور شخصی مدیران از بودجه‌های دولتی و نیمه‌دولتی آن هم در رسانه‌های حکومتی نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که در ایران وجود دارد.

 رژیم ایران از یک سو با کاهش حقوق بیمه بازنشستگی و اخراج بسیاری از کارمندان و کارگران به بهانه تعدیل نیرو، سعی در کاهش هزینه‌ها دارد و از سوی دیگر نیز در پرداخت یارانه و سهام عدالت دچار ناتوانی شده، با این حال در بسیاری از سازمان‌ها و ادارات مسئولان دولتی به دلخواه خود از بودجه‌های این سازمان‌ها برای تامین هزینه‌های شخصی خود استفاده می‌کنند.