کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

برگزاری مراسم نوروز در کوردستان هیمنه رژیم تهران را درهم شکست

12:05 - 1 فروردین 1399

مراسم عید نوروز در کوردستان با شکوه ویژه‌ای برگزار گردید و مردم کوردستان فرا رسیدن سال جدید را تبریک گفتند.

جوانان روستای "نی" ضمن همه فشار و تهدیدات رژیم ایران مراسم نوروز را برگزار کرده و اعلام داشتند که فشار و تهدیدات رژیم ایران تأثیری بر اراده انقلابی آنان ندارد.

همچنین جوانان "نی" در پیامی اعلام داشتند که تا آخر نفس حامی حزب دمکرات کوردستان ایران هستند.

مردم در شهرهای دیگر کوردستان همچون سقز، تنگیسر، شاهین‌دژ و چندین روستای کوردستان، آتش نوروز را برافروختند.

به مناسبت عید نوروز مردم مبارز کوردستان در روستای "قانزالی"، آتش نوروز را در کوه "زەردی گۆرە" روشن کردند.

همچنین در روستای "کوسه کهریز" مهاباد، مردم این روستا با روشن کردن آتش نوروز به استقبال عید نوروز رفتند.

ضمن آنکه عوامل رژیم مردم را تهدید کرده که نباید مراسمات نوروزی برگزار گردد، اما مردم منطقه "افشار" به تهدیدات عوامل رژیم توجهی نداشته و در روستاهای "علی‌آباد، قوزلوی افشار و آغه‌جری" آتش نوروز برافروختند.

همچنین جمعی از از جوانان "سیاناو" و "نی"با روشن کردن آتش نوروز با راه شهیدان کوردستان تجدید میثاق کردند.