کوردستان میدیا

سه شنبه 24 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بی نتیجه ماندن پرونده‌ی مالباختگان کوردستانی

18:56 - 17 بهمن 1397

کوردستان میدیا: پس از مصادره و بلوکه کردن پول‌های بانکی مردم سقز از سوی رژیم به دستور بانک مرکزی در سنندج، دارندگان این حساب‌ها به دیدار ارگان‌های مربوطه در سنندج رفتند اما تلاش آن‌ها هیچ نتیجه‌ای در پی نداشت.

 برپایه گزارشات رسیده به وب‌سایت کوردستان میدیا، مالباختگان سقزی که حسساب‌های‌شان بلوک شده بود، پس از مراجعه به دادگاه شهر سنندج، روانه‌ی اداره‌ی اطلاعات واقع در بلوار شبلی شده‌اند.

به گفته‌ی خبرنگار کوردستان میدیا، اغلب این افراد در اداره‌ی اطلاعات شهر سنندج مورد بازجویی اولیە قرار گرفته‌اند و بدون پاسخ به هیچ یک از خواسته‌های‌شان آنان را روانه کرده و وعده‌ی تماس دوباره به آنان داده‌اند.

بر اساس محاسبات، تنها در شهر سقز بیش از پنجاه میلیارد تومان از دارئی‌های مردم مصادرە شدە است و اغلب مالباختگان افراد بازاری و مشغول به کار آزاد هستند و در مابین آنان معامله کنندگان احشام، طلافروش، پارچه فروش و... به چشم می‌خورد.

اغلب افرادی که پول‌های‌شان از طرف رژیم مصادره شده از قشر عادی جامعه می‌باشند و تا سقف ده تا صد میلیون تومان در بانک‌ها پس انداز داشته‌اند که از سوی رژیم به بهانه‌های نامعلوم مورد چپاول قرار گرفته است.

بر اساس آخرین اخبار رسیده، چنین وضعیتی در چندین شهر دیگر کوردستان گزارش شده. به عنوان مثال در شهرهای استان کرماشان هم حساب‌های مردم مصادره گردیده اما هیچ اطلاعات و آمار دقیقی در این رابطه در دست نیست.