کوردستان میدیا

یکشنبه 19 مرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تعیین بودجه‌ی مازاد یک میلیارد و نیم دلاری برای امور نظامی

18:19 - 17 بهمن 1397

کوردستان میدیا: بە دستور علی خامنه‌ای، رهبر رژیم ایران، یک میلیارد و نیم دلار از صندوق توسعه‌ی ملی به تقویت زمینه دفاعی، اختصاص داده شده است.

محمود نگهبان سلامی، عضو کمیسیون تلفیق طرح بودجه‌ی سال ١٣٩٨، در خبرگزاری ایسنا اعلام کرد، خامنه‌ای با تعیین بودجه‌ی یک میلیارد و نیم دلاری، از صندوق توسعه ملی برای امور سربازی و زمینه دفاعی، رضایت خود را اعلام کرده است.

صندوق توسعه ملی که از آن با عنوان صندوق ذخیره‌ی ارزی یاد می‌شود، در سال ١٣٧٩ خورشیدی، با هدف " تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی همچنین حفظ سهم نسل آینده از منابع نفت و گاز و مشتقات نفتی" تأسیس شده است.

پیشتر هم دولت محمود احمدی‌نژاد و روحانی نیز با استناد به قوانین تصویب شده و با اذن خامنه‌ای، چندین بار از این صندوق برای امور مختلف استفاده کرده‌اند.

بودجه‌ی نظامی رژیم در حالی افزایش می‌یابد که ایران به علت فعالیت‌های موشکی بالستیکی و دخالت در امور کشورهای منطقه، تحت تحریم‌های شدید اقتصادی آمریکا قرار دارد و وضعیت اقتصادی مردم بشدت وخیم و بحرانی می‌باشد.