کوردستان میدیا

یکشنبه 12 تیر 1401
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حسین گمشادزهی: مولوی نظام الدین روانبند از مخالفان سپاه تروریستی پاسداران بود

16:55 - 5 آبان 1400

ترور یکی از ابزارهای رژیم اسلامی ایران برای نیل بە هدف خود و همچنین حذف مخالفان خود بودە است. ابزاری کە تا بە امروز در خیابان و کوچەهای غرب و شرق از سوی این رژیم بە کار گرفتە می‌شود.

طی چند روز گذشتە تلگرام "عدالت نیوز" وابستە بە سازمان جیش العدل خبری از ترور یکی  شخصیت‌‌های نافذ مذهبی بلوچستان منتشر کرد و مسئولیت این ترور را سران جمهوری اسلامی ایران قلمداد کردند. در این رابطە مصاحبەای را با آقای "حسین گمشادزهی" سخنگوی سازمان جیش العدل ایران از مسئولان سازمان جیش العدل در پاکستان انجام داده‌ایم.

مصاحبە: جمال رسول دنخه

 آقای گمشادزهی؛ قبل از ترور آقای نظام الدین روانبد در تاریخ ٢٩ مهر ماه سال جاری رژیم در یک توطئه نافرجام خواسته بود یکی از مجاهدهای سازمان جیش العدل را ترور کند علت این ترورها چیست؟

این اقدام هایی که از طرف رژیم گجر برای ترور انجام می‌شود برای اول بار نبوده و آخرین بار هم نیست و حتما باز هم برای جان مجاهدین سازمان جیش العدل و تمام مخالفانشان چه در بلوچستان و یا در قسمت های دیگر کشور از طوایف بلوچ یا اقوام دیگرهم دست به کشتار می‌زنند و تمام این کارها برای این نیت است که صدای عدالت و حقیقت را خاموش کنند.

 بعد از این ترور نافرجام در سوم آبان ماه آقای نظام الدین روانبد ترور شد چگونه و چرا؟

مولوی "نظام الدین روانبند" از علمای مطرح اهل سنت و یکی از قضات مطرح محاکم شرعی بلوچستان در منزل یکی از افراد ثروتمند شهر پیشین برای مهمانی دعوت بودند که در آن مجلس تعدادی از فرماندهان سپاه تروریست هم بودند و حاضرین دیده‌اند که بعد از میل کردن غذا و خارج شدن از منزل حال جسمی ایشان از حالت طبیعی خارج شده است.

از علت این ترور موارد بسیار زیاد و متفاوت؛ گمان می‌رود که در همه آنها نکته ای که هست مخالفت مولوی نظام الدین روانبند با ظلمی هست که سپاه تروریستی در حق مردم مظلوم بلوچ و بلوچستان انجام می‌دهد، مثال همین تقسیم استان یا سپردن مسولیت های مهم به افراد غیر بلوچ.

در بیانیه شما ذکر شده کە این فرد یکی از شخصیت‌‌های نافذ مذهبی بودە است؛ چرا رژیم در صدد حذف آن بودە است؟

در این سال‌هایی که رژیم ایران در منطقه بلوچستان برای ظلم و کشتار هرکار انجام داده است، تمام شخصیت های علمی، نخبگان و علما و مجاهدین که در میان مردم نفوذ کلام داشتند یا به صورت مشکوک ترور شده اند و یا با تحت فشار قرار دادن خود و خانواده شان از مخالفت علنی آنها جلوگیری کردەاند.

نکته ای که هست این که اگر می‌بینید یک نفر صاحب قدرت و منبر هست و از مشکلات مردم مظلوم بلوچ با خبر باشد اما هیچ کلامی بیان نکند و حتی مردم بلوچ را دعوت به مشارکت در انتخابات یا برنامه هایی که تایید رژیم است از نظر سازمان جیش العدل شخصی مزدور می‌باشد و مستحق مجازات به دست مجاهدین است.

 انجام این ترورها از سوی کدام سازمان امنیتی و نظامی رژیم ایران برنامه‌ریزی می‌شوند؟

سپاه تروریستی با نفوذ در منطقه بلوچستان و همچنین اجیر کردن مزدورین خود گاهی در لباس مولوی گاهی در لباس تاجر و.. چه در بلوچستان شرقی و بلوچستان غربی هم خودش به صورت مستقیم و هم از طریق مزدوران خود دست به خیانت و کشتار مردم مظلوم بلوچستان میزند.

 شما از ارگان‌های مربوطە رژیم خواستەاید در این رابطه پاسخگو باشند آیا واقعا جواب خواهند داد؟

سازمان جیش العدل در جهت برقراری عدالت در بلوچستان و حفظ منفعت ملت بلوچ بارها در سال های گذشته از ارگان های مختلف رژیم ولایت فقیه در برابر ظلم ها و ستم هایی که در حق ملت مظلوم بلوچ میکنند مطالبه کرده است اما هیچ پاسخی جز جنایت و ترور ندیده است و آن وقت گروهی مزدور مجاهدین را متهم به اقدامات تروریستی می کند.

اگر جواب ندهند آیا سازمان شما موضع خواهد گرفت؟ چگونه خواهد بود؟

سابقه فعالیت مجاهدین سازمان جیش العدل اثبات کرده است که برای دستیابی به اهداف خود با نیت رسیدگی به حقوق ضایع شده ملت مظلوم بلوچ و جلوگیری از جنایات رژیم ولایت فقیه منتظر پاسخ از ارگان های این رژیم ظالم نبوده و روحیه شهادت طلبی و جهاد در بین رهبران این سازمان و مجاهدان تایید کننده این مساله است.

در بیانیه تاریخ ٢٩ مهر بە مزدوران و اجیران رژیم هشدار داده‌اید کە آنان مسبب ترور و تفرقه هستند؛ آیا با آنان برخورد خواهید کرد؟

برای پیدا کردن پاسخ این سوال اگر تاریخ فعالیت و مجاهدت های سازمان جیش العدل را مطالعه کنید حتما به جواب خواهید رسید...در همین حملات آخر هم مانند گذشته که مجاهدین غنیمت های بسیاری بدست آورده اند. یکی از همین گروه های مزدور رژیم با حمایت سپاه تروریستی قصد حمله بر مجاهدین سازمان جیش العدل را داشتند که مجاهدین بعد از سرکوب کردنشان یکی از خودرو های انها را هم به غنیمت گرفتند.

سال گذشتە بعد از سفر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین رژیم بە افغانستان ملاعمر معروف به عمر شاهوزهی رهبر گروه جیش العدل  ترور شدند؟ این موضوع را چگونە تفسیر می‌کنید؟ یعنی ترورهای برون مرزی رژیم ایران.

 بسیاری از جنایات انجام شده به دست مزدورین رژیم گجر در پوشش روابط بین المللی و ملاقات های اینچنینی اتفاق افتاده است که یک نمونه آن شهادت ملاعمر شاهوزهی از مجاهدین با تجربه و با سابقه بلوچستان بود که متاسفانه به دست مزدورین و اجیر شدگان برون مرزی رژیم گجر به شهادت رسیدند اما مسیر مجاهدت های ایشان ادامه دارد...پس  از این هم با قدرت گرفتن مزدورین خارجی رژیم ولایت فقیه در منطقه باید منتظر جنایات بیشتری باشیم.

 سیاست‌های رژیم ایران در بلوچستان روشن است اما رژیم مبارزه شما را کشورهای دیگر مرتبط می‌داند نظر شما چیست؟

ارتباط داشتن و اجیر شدن افراد و مجاهدین عدالت خواه مخالف رژیم ولایت فقیه با یک کشور یا دولت دیگر یکی از بهانه های همیشگی آنهاست که در مورد بسیاری از مخالفین از گذشته تا حالا نسبت داده شده است. که قطعا این مورد در رابطه با مجاهدین سازمان جیش العدل هم صادق هست.

نظر خود را در رابطه با این ترورها در بلوچستان توضیح دهید؟

 سازمان جیش العدل این جنایات را محکوم می‌کند وعلما مزدور و اجیرشدگان خود فروخته را در این امور با رژیم ولایت فقیه همدست می‌داند.