کوردستان میدیا

پنجشنبه 15 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حمله بە دانشجویان از اقدامات جدید مسئولان رژیم است

11:15 - 24 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به برخوردهای اخیر حراست دانشگاه درباره نوع پوشش دانشجویان، حمله‌ی لباس شخصی‌ها به این تجمع را به دنبال داشت.

گزارش‌ها حاکی از آنند که روز دوشنبه، بیست و سوم اردیبهشت ماه، شماری از "بسیجی‌ها" و "لباس شخصی‌ها" با حمله به تجمع دانشجویانی کە به برخوردهای اخیر حراست دانشگاه درباره نوع پوششان اعتراض کرده بودند، مانع از ادامه آن تجمع شدند و درگیری‌ها در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده هنرهای زیبا نیز ادامه یافت.

تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند کە دانشجویان با حمل نوشته‌هایی در اعتراض به محدودیت‌های اخیر درباره‌ی پوشش، از جمله شعار می‌دادند: "پوشش انتخابی حق مسلم ماست" و "آزادی انتخاب حق مسلم ماست." 

در ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از لباس شخصی‌ها که در بین آنها چند نفر آخوند و افرادی در سنین مختلف دیده می‌شود، با سر دادن شعارهایی از قبیل "الله اکبر" و "بی‌قانون حیا کن، دانشگاه رو رها کن" تجمع دانشجویان را برهم می‌زنند.

با بر هم خوردن تجمع دانشجویان در برابر پردیس دانشکده‌های هنرهای زیبا و فنی، آنها به سالن آمفی‌تئاتر دانشکده هنرهای زیبا پناه بردند اما لباس شخصی‌ها نیز به آنجا هجوم بردند.

فشارهای وارده بر دانشجویان در جامعه‌ی ایران بە وفور رخ می‌دهد، دانشگاه‌های ایران با انتسار منشورهای اخلاقی که بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده‌اند، بیش از پیش قصد دراند با محدود نمودن دانشجویان، اندیشە‌های ایئولوژیک حکومت ولایت فقیهی را در دانشگاه‌ها پیاده نمایند، اما هر بار این فشارها با اعتراضات دانشجویان در دانشگاه‌های شهر‌های مختلف ایران روبه‌رو خواهند شد.