کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

در حمایت از زندانیان سیاسی ایران، تظاهراتی در آلمان برگزار شد

19:44 - 7 آبان 1397

کوردستان میدیا: فعالین سیاسی و مدنی با تجمع و بلند کردن پلاکاردهایی در شهر هامبورگ آلمان، به سیاست‌های ضدبشری جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند.

روز شنبه پنجم آبان‌ماه ١٣٩٧ شمسی، به منظور حمایت از زندانیان سیاسی، بویژه هدایت عبدالله پور زندانی سیاسی محکوم به اعدام، تجمعی اعتراضی در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد.

این تجمع با همکاری مشترک کمیته‌ی حزب دمکرات کوردستان ایران در منطقه شمال آلمان و مرکز حمایت از مبارزات مردم ایران، سازماندهی شده بود.

در تجمع مذکور، هشیار احمدی، عضو حزب دمکرات کوردستان ایران، پیام کمیته‌ی حزب را قرائت کرد.

در این پیام، جنایت‌های رژیم اسلامی ایران در حق مردم کورد و زندانیان سیاسی، فعالین مدنی و محیط زیستی، کشتار کولبران و هجوم موشکی به مقرهای حزب دمکرات و نیز فعالیت‌های تروریستی ایران اسلامی و دخالت‌های این رژیم در امور کشورهای منطقه، مورد اشاره قرار گرفت.