کوردستان میدیا

جمعه 14 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دوم بهمن‌ماه ٦٧مین سالیاد تأسیس جمهوری کردستان خجسته باد

13:24 - 1 بهمن 1391

دوم بهمن‌ماه ٦٧مین سالیاد تأسیس جمهوری کردستان خجسته باد