کوردستان میدیا

شنبه 5 مهر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم ایران از طریق عوامل خود مواد مخدر توزیع می‌کند

17:43 - 3 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: رژیم اسلامی ایران از طریق عوامل و دست‌نشانده‌های خود در کوردستان مواد مخدر توزیع می‌کند.

براساس اخبار رسیده به وب‌سایت کوردستان میدیا، رژیم ایران در منطقه‌ی شامیان مریوان، از طریق چهار گماشتە خود که جزء مزدوران سپاه تروریستی پاسداران در این منطقه می‌باشند، در شهر مریوان، سنندج، پاوه، ثلاث‌باباجانی مواد مخدر توزیع می‌کنند.

خبرنگار وب‌سایت کوردستان میدیا در این زمینە اذعان داشت: "به دلیل اینکه اقتصاد ایران در وضعیت نامناسب و آشفته قرار گرفته است، رژیم از این وضعیت به عنوان فرصتی برای جذب جوانان جهت توزیع مواد مخدر استفاده می‌کند".

اعتیاد به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی، ده‌ها سال است که جامعه‌ ایران را دچار بحران و مشکلات ویژه‌ای کرده است، این پدیده‌ی خانمانسوز از دهه‌ ٣٠ و ٤٠ شمسی تا کنون در حال گسترش بوده و طی چند سال اخیر توزیع و مصرف مواد مخدر در میان قشر دانشجویان و دانش‌آموزان افزایش چشم گیری داشته است و هیچ اقدامی جهت حل این معضل از سوی رژیم صورت نگرفته است.

بحران‌های اجتماعی از جمله اعتیاد کلیت جامعه‌ ایران را در بر گرفته و مسئولان این رژیم بە جای اینکه به رفع مشکلات بپردازند، خود بصورت سیستماتیک بحران‌ها را گسترش می‌دهند.