کوردستان میدیا

پنجشنبه 15 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم ایران در حال کلاهبرداری است

13:09 - 24 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: در وضعیت نامناسب اقتصادی کنونی حاکم بر کوردستان و ایران، مسئولان رژیم بە جای یافتن راه حل مناسب در حال دورزدن مردم و کلاهبرداری از آن‌ها است.

بنابر خبر رسیده بە وب سایت کوردستان میدیا، بخش قابل توجهی از گرانی و در صف ایستادن مردم جهت خرید مایحتاج روزانه، نقشه‌ی خود رژیم است کە از چند جهت نیز سود می‌کند.

خبرنگار وب سایت کوردستان میدیا، در این رابطه اعلام کرده است: رژیم دستور گران شدن شکر را به مغازه‌ها و کارگاه‌ها ابلاغ می‌کند؛ زمانی که قیمت شکر از ٢ یا ٣ هزار تومان بە ٥ هزار تومان می‌رسد، رژیم خود را به عنوان ناجی مردم نشان می‌دهد و شکرهای احتکارشده در انبار‌ها را به قیمت ٤٢٠٠ تومان بە فروش می‌رساند، در شرایط کنونی نیز مردم به دلیل ارزانتر بودن قیمت، برای خرید این شکرها در صف‌های طولانی می‌ایستند. 

اطلاعات بدست آمده حاکی از آنند که رژیم علاوه بر فروش شکرهای احتکار شده و کهنه از این طریق نیز خود را دلسوز مردم نشان می‌دهد و سود زیادی نیز می‌برد.

خبرنگار کوردستان میدیا همچنین اعلام کرده کە رژیم بە گونه‌ای کاملا برنامه‌ریزی شده، جاسوس‌های خود را وارد صف‌های طولانی مردم می‌کند تا با اعلام نارضایتی از وضعیت موجود، مردم را بە بدگویی از رژیم وادارند و در نهایت اطلاعات بدست آمده از آن‌ها را در اختیار رژیم قرار دهند.

مدتی است کە رژیم مواد زیادی را در انبارها احتکار می‌کند و سپس با قیمتی بیشتر و در ازای اطلاعات کسب شده آن‌ها را به فروش می‌رساند.