کوردستان میدیا

یکشنبه 11 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رئیس اتاق اصناف مهاباد به جرم اختلاس به دادگاه احضار شد

18:40 - 4 فروردین 1398

کوردستان میدیا: سیستم فاسد رژیم ایران به مسئولان، فرصت به غارت بردن ثروت و سامان مردم بی بضاعت را می‌دهد.

''هاشم لاجانی'' رئیس اتاق اصناف شهرستان مهاباد، به جرم اختلاس، از سوی شعبه‌ سوم بازرسی دادگاه عمومی شهرستان مهاباد، برای وی حکم زندانی صادر شد.

این مسئول رژیم ایران مبلغ یک میلیارد و نیم از ثروت و سامان مردم را به جیب زده است.

دزدی و به غارت بردن اموال مردم در کوردستان و ایران از طرف مسئولان رژیم در حالی می‌باشد که شهرها  از نظر عمرانی و خدماتی در وضعیت بدی قرار گرفته‌اند. در بیشتر شهرها نسبت به بی اهمیتی شهرداری‌ها به وضعیت شهری اعتراضات مردم را به‌دنبال داشته است.

در این رابطه، شهرداری‌های رژیم ایران در کوردستان، به علت فساد مالی و عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری، بطور مداوم کارگران دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند.

طی مدت گذشته، کارگران شهرداری‌های مریوان و دهگلان به علت عدم پرداخت حقوقشان دست به اعتصاب زده‌اند.

همچنین، فساد مالی و اداری مسئولان شهرداری مریوان به حدی رسیده بود، که مسئولان این اداره‌ رژیم  به دادگاه احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.