کوردستان میدیا

چهارشنبه 2 مهر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران هفتاد و پنجمین سالیاد تاسیس حزب دمکرات را تبریک گفت

11:35 - 19 مرداد 1399

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در پیامی ضمن تبریک هفتاد و پنجمین سالیاد تاسیس حزب دمکرات کوردستان ایران، جایگاه این حزب را در جنبش ملی_دمکراتیک کوردستان و سراسر ایران حائز اهمیت دانست.

متن پیام بدین شرح است:

به رهبری حزب دمکرات کردستان ايران

رفقای گرامی

مرداد ماه امسال، سه ربع قرن از تشکيل حزب شما می گذرد. آغاز فعاليت حزب دمکرات کردستان ايران با بهره‌گيری از شرايط مناسب داخلی، پیروزی بر فاشیسم در سطح جهانی و رشد و بلوغ سياسی در کردستان، میسر گردید.  

در چنین شرایطی، بخشی از چهره‌های ملی و دمکرات در کردستان ایران،  که حول " کومه‌له‌ی ژيانه‌وه‌ی کورد" (جمعيت احيای کرد) گرد هم آمده بودند، با اتکا به روشنفکرانی برجسته و از جمله  چهره تاريخی ملت کرد، زنده ياد "قاضی محمد"، سنگ بنای فعاليت سياسی نوين و معاصری را بنا نهادند که در ادامه به تشکيل يکی از نخستين احزاب سياسی دوران مدرن در ايران انجاميد.

در ٢٥ شهريورماه ١٣٢٤ ، يعنی ٧٥ سال پيش، قاضی محمد و ياران با اعلام تشکيل حزب دمکرات کردستان ايران، راه نوين و منطبق با دوران معاصر را بر روی مردم خود گشودند تا با مبارزه سازمان يافته و دمکراتيک، به يک نياز تاريخی يعنی تحقق خواست‌های عادلانه ملت خود پاسخ دهند.

در دوم بهمن ماه ١٣٢٤ (دووی ريبه‌ندان) سرفصل جديدی که  در اين سير تاريخی گشوده شده بود، "جمهوری مهاباد" يا کردستان لقب گرفت. ديری نپائيد که اين تلاش و اين سامانه نوپا با سرکوب حاکميت مرکزی متوقف شد و قاضی محمد و ياران به پای چوبه‌های دار کشانده شدند. مرگ "قاضی" و ياران گرچه دردناک و تلخ بود اما با ايستادگی تحسين برانگيزی توام بود و پيامی با خود به همراه داشت که تا به امروز سرلوحه مبارزات حزب شما به شمار می رود که آنهم چیزی جز مبارزه در راه تحقق اهداف تاريخی خود هرچند با تحمل رنج و آسیب‌های فراون نبوده است.

در تاريخ معاصر ايران، تحزب و فعالیت سازمانی و سياسی متشکل که در بطن خود مقابله با استبداد را می پروراند به جز در مقاطعی کوتاه، همواره مورد سرکوب قرار گرفته و می‌گیرند. در طول فعاليت ٧٥ ساله، حزب شما، علاوه بر رهبرانی چون زنده يادان قاسملو و شرفکندی، هزاران کادر، عضو و پيشمرگ را در راه اهداف انسانی، عادلانه و دموکراتيک خود از دست داده است. مبارزه مستمر حزب شما که به مانند هر فعاليتی دارای افت و خيزهای فراوانی بوده است، جايگاه معين و مهمی را نه تنها در ميان جنبش ملی -  دمکراتيک در کردستان بلکه در سراسر ايران يافته است. هم از این رو، سياست، مواضع و فعاليت‌های شما بی درنگ بر جنبش در کردستان و جنبش سراسری تاثيرات معينی گذاشته و می‌گذارند.

حزب شما با اعتقاد به استقرار آزادی و دموکراسی در ايران و احقاق حقوق ملی در کردستان، همواره و در همه مقاطع، با ارزيابی از وضعيت جنبش در کردستان و ايران، در تکاپوی همراهی و همکاری با آن دسته از نيروهای اپوزيسيون باورمند به اهداف فوق، بوده و می‌باشد. در نیاز این رابطه متقابل تردیدی نیست چرا که جنبش ملی – دموکراتيک در کردستان و به طورکلی جنبش مليت‌های گوناگون در ايران در پيوند با هم و همچنين در پيوند با جنبش‌های کارگران و زحمتکشان و مزدبگيران و جنبش زنان و به طور کلی تمامی جنبش‌های اجتماعی در ایران است که می‌توانند بنای ظلم و استبداد ( حکومت اسلامی) را از بن برکنده و در راه ايجاد ايرانی آزاد، آباد و دمکراتيک گام مشترک بردارند.

ما با اعتقاد راسخ به حقوق يادشده، اين سالگرد خجسته را به حزب دوست، حزب دمکرات کردستان ايران تهنيت گفته و ياد همه جانباختگان حزب شما در راه اهداف انسانی را گرامی می‌داريم.

کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

١٦ مرداد ١٣٩٩

٦ اوت ٢٠٢٠