کوردستان میدیا

دوشنبه 29 بهمن 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سالانه یک هزار نفر در محیط‌های کارگری جان خود را از دست می‌دهند

09:18 - 27 دی 1397

کوردستان میدیا: یک نماینده‌ی مجلس رژیم در رابطه‌ با فوت کارگران اعلام کرده که سالانه نزدیک به هزار فوتی در محیط‌های کارگری داریم.

شهباز حسن‌پور، نماینده‌ی مجلس رژیم در بردسیر و سیرجان، با اشاره به مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران در سال، اعلام کرده که باید روزانه ۱۵۰۰ نفر برای ایمنی محیط‌های کاری آموزش ببینند اما در زمینه‌ی آموزش‌های ایمنی ضعیف عمل شده است.

این نماینده‌ی مجلس رژیم، همچنین اعلام کرده نحوه‌ی پرداخت و نحوه‌ی خدمات دهی بیمه‌های تأمین اجتماعی در کشور خیلی متفاوت است و مردم از این بی‌عدالتی نگران هستند.
بر اساس بررسی سازمان جهانی کار، ۹۸ درصد حوادث هنگام کار، قابل پیش‌گیری است.