کوردستان میدیا

پنجشنبه 26 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سخنگوی حزب دمکرات: حرکت اعتراضی مردم را مشروع می‌دانیم

17:09 - 26 آبان 1398

کوردستان میدیا: سخنگوی حزب دمکرات کوردستان ایران اعلام کرد که از حرکت اعتراضی مردم حمایت می‌کنیم و این تصمیم رژیم هیچگونه سنخیتی با وضعیت معیشتی مردم ندارد.

"حسن شرفی"، سخنگوی حزب دمکرات کوردستان ایران در گفتگویی با کانال تلویزیونی "تیشک" اعلام کرد: "ما حمایت تمام قد خویش از اعتراضات مردم که در اکثر شهرهای ایران بوقوع پیوسته است را اعلام می‌داریم".

سخنگوی حزب دمکرات کوردستان ایران به خانواده شهیدان این اعتراضات تسلیت گفت و برای زخمی شدگان نیز آرزوی سلامتی نمود.

"شرفی" اعلام کرد: "اگر مردم اعتراضات خود را به گوش رژیم نمی‌رساندند، رژیم افزایش فشاربر مردم را ادامه می‌داد".

نامبرده در بخش پایانی سخنان خویش تاکید کرد؛ امیدواریم که این حرکت، حرکتی باشد که اراده مردم بر نفس و نیت شوم رژیم ایران پیروز گردد.