کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سپاه پاسداران رژیم در آستانه‌ی نوروز و سال نو، دست به ارعاب مردم می‌زند

11:25 - 8 اسفند 1397

کوردستان میدیا: سپاه پاسداران رژیم اسلامی ایران، در آستانه‌ی عید نوروز و سال نو، طی برنامه‌ای جدید در حال ارعاب مردم و ایجاد ناامنی در مناطق مختلف کوردستان است.

سپاه پاسداران رژیم اسلامی ایران، در آستانه‌ی نوروز و سال نو، با مجموعه‌ای اعمال آشوبگرانه در مناطق مختلف کوردستان به ایجاد ناامنی در منطقه و همچنین ترساندن و ارعاب مردم کوردستان می‌پردازد.

بنابر خبر رسیده به وب سایت کوردستان میدیا، روز دوشنبه، ششم اسفند ماه، ساعت ٤ بعدازظهر، در حد فاصل روستاهای نی و وه‌له‌ژیر از توابع مریوان، صدای درگیری و شلیک به گوش رسیده است.

به گفته‌ی شاهدان عینی، مزدوران سپاه پاسداران رژیم ایران، در قالب افرادی ناشناس که صورت خود را مخفی کرده بودند، به انجام این کار دست زده‌اند.

سپاه پاسداران رژیم ایران از طریق مزدوران خود، در تلاش است که با ایجاد درگیری و شلیک ظاهری و غیر واقعی به ویژه در مناطق مرزی ، به ارعاب مردم بپردازند و از سوی دیگر نیز، موجب ایجاد تنش در میان مردم منطقه شود و در نتیجه اتحاد میان مردم را از بین ببرد تا بهتر بتواند به اهداف خود برسند.