کوردستان میدیا

شنبه 10 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

عرفان رهمنون: اصلاح‌طلبان به اصطلاح کرد در سیستم رژیم آخوندی، قشری غیراکتیو و منفعت‌طلب و برده اربابان ایرانی-فارسی خود هستند

23:11 - 26 تیر 1395

وب‌سایت کوردستان میدیا، در ارتباط با مبارزە جدید حزب دمکرات کردستان ایران، با شماری از فعالان سیاسی و شخصیت‌های آکادمیک مصاحبەای ترتیب دادە کە متن کامل این گفتگوها در وب‌سایت مذکور منتشر می‌شود.

وب‌سایت کوردستان میدیا در این زمینە با عرفان رهمنون فعال سیاسی گفتگویی در این زمینە ترتیب دادە است.

متن این گفتگو درپی می‌آید:

١ـ نیازهای خیزش حزب دمکرات در این مقطع زمانی بە چە دلایلی بر می‌گردد؟

خیزش جدید حزب دمکرات کردستان ایران از ضرورت تاریخی و فضای سیاسی حاکم بر کل خاورمیانه نشات می‌گیرد. همانگونه که می‌دانیم ملت کرد در جنوب، شمال و غرب کردستان در جنگی خونین و حق‌طلبانه با اشغالگران سرزمین‌مان درگیر است و پیش از خیزش دوباره حزب دمکرات، رژیم فاشیستی-مذهبی ایران تلاش می‌کرد خود را علیه داعش و در جبهه ضد آن نشان دهد و اینگونه بقبولاند که در خاورمیانەی به خون کشیده شده و جنگ زده، تنها نقطه آرام، امن و باثبات ایران است. به همین خاطر لازم بود که این تصویر خیالی و کذب بدست پیشمرگەهای جان برکف کردستان نابود شده و به حکومت مستبد تهران این اجازه داده نشود که شرایط و اوضاع را به نفع خود رقم بزند تا دوبارە حق و حقوق کردها و مبارزه آن‌ها برای آزادی به بحث روز بدل شود و جهان -علی‌الخصوص غرب- متوجه شود که ایران کشور بی‌ثباتی‌ست و به نفع آنان نیست که در چنین کشوری سرمایه‌گذاری کنند.

٢ـ حزب دمکرات تا چە اندازە خواهد توانست در منطقه بە نیرویی تاثیرگذار تبدیل شود؟

حزب دمکرات کردستان ایران، حزبی‌ است با پیشینه تاریخی و مملو از انرژی انقلابی که صدها هزار عضو، حامی و سمپات در نقاط مختلف کردستان دارد. این حزب اگر بتواند تمام نیروهای بالفعل‌اش را طی برنامەای کارشناسی شده در حوزه عملی به کار گیرد، نه تنها در سطح ایران و کوردستان بلکه در سطح منطقه نیز می‌تواند به نیروی تاثیر گذار بدل شود و قدرت‌های منطقەای و جهانی نیز نمی‌توانند از این عامل صرفه نظر کنند.

٣ـ فعالان اصلاح‌طلب در کردستان خیزش حزب دمکرات را تحریف می‌کنند، علت آن چیست؟

اصلاح‌طلبان به اصطلاح کرد بر اساس معیارهای علمی، در چارچوب نیروهای کونسرواتیو دنبالەرو طبقەبندی می‌شوند و از لحاظ طبقاتی نیز از اخلاق خرده بورژوازی پیروی می‌کنند و بر اساس سرشت وجودیشان علیه انقلابند و منفعت‌شان در جوی آرام و یکنواخت قرار دارد تا منافع سیاسی-اقتصادیشان به خطر نیفتد. اصلاح‌طلبان به اصطلاح کرد در سیستم رژیم آخوندی، قشری غیراکتیو و منفعت‌طلب و برده اربابان ایرانی-فارسی خود هستند و هیچ جایگاهی در کردستان شرقی نداشته و تنها وظیفەشان بهسازی چهرەی ضد انسانی رژیم فاشیستی-اسلامی ایران است.

٤ـ بە طور کلی نظر شما در مورد حزب دمکرات چیست؟

این خیزش جدید را یکی از درخشان‌ترین مقاطع تاریخ پر از فراز و فرود حزب محبوب مردمان کردستان می‌دانم و بر هر کرد آزادیخواه و میهن دوستی لازم است که به هر شیوه ممکن این خیزش آزادیخواهانه را حمایت کند. همچنین سایر احزاب کردستان ایران نیز باید به این قیام انقلابی بپیوندند تا همه دوشادوش هم بتوانند در راستای احقاق حقوق حقەی ملت کرد و تحقق آزادی گام بردارند. در انتها نیز بر خود لازم می‌دانم ادای احترامی کنم به یاد و خاطره شهیدان کردستان علی‌الخصوص شهیدان درگیری‌های اخیر در اشنویه و کوسالان مریوان.