کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

عفو بین‌الملل، قانون مجازات اسلامی را عامل سرکوب جامعه مدنی در ایران معرفی کرد

12:10 - 3 اسفند 1397

کوردستان میدیا: سازمان عفو بین‌الملل طی انتشار گزارشی جمهوری اسلامی را متهم کرده که با وضع قوانین و مقررات بصورت سیستماتیک، سازمان‌های مردم‌نهاد را سرکوب می‌کند.

روز پنج‌شنبه، دوم اسفندماه، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارش مفصلی تحت عنوان "قوانین تعیین شده برای ساکت کردن" به بررسی شرایط انجمن‌ها، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران، پرداخت.

در این گزارش، که بخش قابل توجهی از آن به وضعیت ایران اختصاص داده شده، مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرده است که با به کار بستن قوانین محدودکننده، عملا هر نوع فعالیت افراد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی را جرم‌انگاری کرده‌ و به صورت سیستماتیک به سرکوب فعالان مدنی و حقوق بشری می‌پردازند.

در این گزارش آمده است: مقام‌های جمهوری اسلامی بارها با استفاده از برخی مواد قانون مجازات اسلامی در عمل دست به سرکوب سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی زده‌اند و با به کار گرفتن این قوانین، بازداشت‌های خودسرانه را قانونی و مشروع جلوه داده‌اند.

این گزارش متذکر می‌شود که طی ١٠ سال اخیر، استفاده از قوانین محدودکننده در صدور احکام غیرعادلانه برای فعالان مدنی و حقوق بشری، شدت گرفته است.

در این گزارش که فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در دیگر کشورها نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است، مساله استفاده از قوانین سرکوبگر در مقابل نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، مشکلی جهانی خوانده شده است.