کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فشار حداکثری رژِیم ایران بر مردم در مواقع بحرانی

10:40 - 21 اسفند 1398

رژِیم اسلامی ایران در مواقع اضطراری و بحرانی بجای یاری مردم و خدمت رسانی رایگان، بر آنان فشار آورده که در صورت عدم پرداخت قبوض آب و برق و گاز، اقدام به قطع اشتراک مردم خواهد نمود.

شرکت آب و فاضلاب شهرستان "نقده"، با ارسال قبوض آب، به مردم هشداری داده که در صورت عدم پرداخت فیش‌های خود، تا ٥ روز دیگر اشتراک "آب" آنان قطع خواهد شد.

همچنین در شهرستان "ارومیه"، مسئولان رژِیم ایران تهدید به قطع آب و گاز مردم کرده و در بخش‌هایی از "اسلام‌آباد، الواج و بادکی"، اشتراک گاز و آب مردم قطع گردیده است.

در همین ارتباط، چند روز قبل نیز، اداره برق شهرستان "ایلام" اقدام به انسداد اشتراک برخی از مناطق این شهرستان کرده بود.

این اقدامات در حالی است که رژیم به مردم ایران وعده داده بود که تا اواخر اردیبهشت ماه، مهلت پرداخت بدهی بانکی و قبوض آب و گاز و برق را به تأخیر خواهد انداخت.

در حالیکه مردم در این شرایط بحرانی اعلام کرده که حاضر به اخذ کرایه منازل و مغازه‌ها از مستأجران نیستند، رژیم ایران به طرق مختلف به مردم فشار آورده و وضعیت بحرانی را بر آنان وخیم‌تر می‌کند.