کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

قطعنامه کنگره ملیت‌های ایران فدرال درباره حدود و ثغور ارضی مناطق ملی در ایران

18:48 - 7 خرداد 1397

کوردستان میدیا: کنگره ملیت‌های ایران فدرال در نشست سالانە خود درباره حدود و ثغور ارضی مناطق ملی در ایران قطعنامەای صادر کرد.

متن قطعنامە بدین شرح است:

برای پاسداشت همبستگی خلق‌های ساکن در ایران و برای حفظ اتحاد میان جنبش‌های سیاسی متعلق به آن خلق‌ها در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و تحقق آرمان آنها که همانا برکناری رژیم جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام جمهوری، دموکراتیک و فدرال در ایران است، کنگره ملیت‌های ایران فدرال برای عبور از معضل حدود و ثغور ارضی میان سرزمین‌های متعلق به این ملیت‌ها تاکید می‌کند که؛

تعیین حدود و ثغور سرزمین‌های ملی متعلق به ملیت‌های ساکن در ایران تنها در اختیار مجلس ملی/ایالتی و مشروع آن سرزمینهاست و حل اختلافات ارضی محتمل میان آن ملیت‌ها تنها و تنها از طریق مذاکره میان نمایندگان مجالس قانونی متعلق به این ملیت‌ها امکانپذیر است.

طرح ادعاهای ارضی در عمل با تشدید تضاد میان جنبش‌های سیاسی ملیت‌های ساکن در ایران، عملا خدمت به جمهوری اسلامی ایران است.

ما، تشکل‌های عضو کنگره ملیت‌های ایران فدرال، مسئولیت حل اختلافات محتمل ارضی میان مناطق ملی در ایران را به مذاکرات متقابل و با تکیه بر شیوه مسالمت‌آمیز و دموکراتیک مجالس ملی در آن مناطق واگذار می‌کنیم و به آن تاکید داریم.

کنگره ملیت‌های ایران فدرال